Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c17/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1989
Platnost od 23.06.1989
Účinnost od 23.06.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s fedrálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 18. dubna 1989 č. j. SD/1R-78/89, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-550/84, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 19/1984 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v částce 2/1989 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - Správě pro dopravu, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy.

Přesunout nahoru