Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1989
Platnost od 23.06.1989
Účinnost od 01.06.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníku státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 10. dubna 1989 č. j. MH/1-4696/976/89, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. března 1988 č. j. MH 13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1989 a bude uveřejněn v částce 4-8 Provozního zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy, okresních národních výborech a národních výborech, které jsou zřizovateli drobných provozoven.

Přesunout nahoru