Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c14/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1989
Platnost od 25.05.1989
Účinnost od 01.05.1989
Zrušeno k 01.07.2000 (61/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy a spojů

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce a podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu a ústředními výbory Odborového svazu pracovníků železniční, letecké a vodní dopravy a Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 27. dubna 1989 č. j. 19.404/1988-0320 o odměňování členů posádek československých námořních lodí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1989. Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a spojů (odbor ekonomiky).

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 2. března 1981 č. j. 6.400/1981-03 o odměňování členů posádek československých námořních lodí a směrnice ze dne 2. března 1981 č. j. 8.978/1981-03 o poskytování naloďovacího příplatku členům posádek československých námořních lodí (reg. v částce 16/1981 Sb.).

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce a podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu a Odborovým svazem pracovníků, vodní dopravy výnos ze dne 16. listopadu 1990 č. j. 18 850/1990-0 320, kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy a spojů ze dne 27. dubna 1989 č. j. 19 404/1988-0 320 o odměňování posádek československých námořních lodí, ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 23. března 1990 č. j. 7071/1990-0 320 o jeho úpravě. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Zrušují se § 2 až 10, § 12 a 13, přílohy č. 1, 2, 3 výnosu federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 19404/1988-0320 o odměňování členů posádek československých námořních lodí (reg. částka 14/1989 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 7071/1990-0320, výnosu federálního ministerstva dopravy č. 562/1990 Sb. a výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 18676/1991-0130.

Přesunout nahoru