Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c11/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1989
Platnost od 05.04.1989
Účinnost od 05.04.1989
Zrušeno k 15.10.1992 (467/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 23. 6. 1988 č. j. LP/2-256.1 - 23. 6. 88 o příspěvcích na stravování a na péči o děti v územních, závodních a družstevních jeslích a v odděleních jeslí společných zařízení jeslí a mateřské školy.

Výnos upravuje výši a hlediska rozhodná pro určení příspěvku v jeslích a v odděleních jeslí společných zařízení jeslí a mateřské školy.

Výnos bude uveřejněn ve Věstníku vlády pro národní výbory a přetištěn ve Věstníku MZSV ČSR a lze do něj nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV. Výnos nabývá účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů.

Přesunout nahoru