Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c11/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1989
Platnost od 05.04.1989
Účinnost od 05.04.1989
Zrušeno k 01.03.1991 (74/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 123 odst. 1 písm. c) zákoníku práce č. 65/1985 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů, s Českým svazem výrobních družstev a Slovenským svazem výrobních družstev výnos ze dne 4. dubna 1989 č. j. 22-7738-5131, 150389 o osobní hmotné zainteresovanosti ředitelů v letech 1989 až 1990.

Výnosem se upravuje hmotná zainteresovanost ředitelů státních a družstevních podniků a předsedů bytových, spotřebních, výrobních a jiných družstev. Dnem účinnosti tohoto výnosu pozbývá pro tyto podniky a družstva platnosti výnos FMPSV ze dne 4. listopadu 1985 č. j. 513-21258-5131 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům hospodářských organizací (reg. v částce 33/1985 Sb.). Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru