Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c1/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 01.04.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 133 ods. 6 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom flnancií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky výnos z 2. januára 1989 č. HS-793/33-1988 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Výnos upravuje poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov na útvaroch bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, ním riadených zariadeniach a útvaroch Zboru národnej bezpečnosti.

Súčasťou výnosu je zoznam povolaní, činností a pracovísk pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pracovníkom v pôsobnosti bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré majú dobu životnosti dlhšiu než 3 mesiace a nevracajú sa, zásady poskytovania peňažnej náhrady výdavkov za pranie alebo chemické čistenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a zásady pre podnikové značenie ochranných pracovných prostriedkov.

Týmto výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 9. augusta 1973 č. HS-477/22-1973 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pracovníkom v pôsobnosti bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, registrovaná v čiastke 2/1974 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1989 a je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky v čiastke 1/1989. Možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, krajských správach a okresných správach Zboru národnej bezpečnosti.

Přesunout nahoru