Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c1/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 01.02.1989
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a podle § 23 odst. 1 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Českou odborovou radou, výnos ze dne 19. ledna 1988 č. j. 18/27 777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory.

Tento výnos se vztahuje na státní podniky zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory. Stanoví se jim stejný postup při usměrňování mzdových prostředků jako státním podnikům zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou federální ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstva zemědělství a výživy republik (vyhláška FMZVŽ č. 203/1988 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1989 s tím, že podle něj postupují státní podniky od počátku roku 1989. Pro uvedené státní podniky pozbývají platnosti:

1. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků, v platném znění;

2. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. dubna 1986 č. j. 51-21630-5102 o postupu při usměrňování mzdových prostředků (reg. v částce 13/1986 Sb.), ve znění výnosu ze dne 10. prosince 1987 č. j. 51-34 565-5102 (reg. v částce 26/1987 Sb.);

3. směrnice ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 6. března 1986 č. j. 221-7100/101-13.12.1985 o postupu při usměrňování mzdových prostředků v organizacích řízených a spravovaných národními výbory (reg. v částce 13/1986 Sb.), ve znění výnosu ministerstva financí, cen a mezd ČSR ze dne 31. srpna 1988 č. j. M 22-7792/88 (reg. v částce 30/1988 Sb.).

Výnos byl zaslán krajským národním výborům a Národnímu výboru hl. m. Prahy, u nichž lze do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru