Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.

Částka 23/1989
Platnost od 31.08.1989
Účinnost od 31.08.1989
Zrušeno k 27.08.1990 (338/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. srpna 1989,

kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. f) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů a Svazem družstevních rolníků:


Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb., se nahrazují zněním uvedeným v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Čl. II

Sazby náhrad podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky se vztahují na jízdy silničními motorovými vozidly při pracovních cestách počínajíc dnem 1. července 1989.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

M. Boďa v. r.


Příloha 1

Sazby náhrad za používání vlastního vozidla

A. Při pohonu vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdo
123
moped, motocykl, skútr1500,48
1502500,58
2500,64
motorová tříkolka, motocykl (skútr) s postranním vozíkem0,80
osobní (dodávkový) automobil9001,22
9001 2001,55
1 2001 5001,75
1 5002 0001,95
2 0002,30
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil, autobus4,52,65
4,56,03,15
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdo
123
osobní (dodávkový) automobil1 2001 5001,35
1 5002 0001,55
2 0001,78
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil, autobus4,52,23
4,56,02,60
6,03,32

Příloha 2

Sazby náhrad za používání služebního vozidla

A. Při pohonu vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdoSazba celkemRezervaHodnota benzínu, motorové naftySazba po odečtení rezervy a hodnoty benzinu, nafty
123456
moped, motocykl, skútr1500,330,030,240,08
1502500,390,040,280,07
2500,460,040,340,08
motorová tříkolka, motocykl (skútr) s postranním vozíkem0,580,050,410,12
osobní (dodávkový) automobil9001,000,100,570,33
9001 2001,190,100,720,37
1 2001 5001,340,110,840,39
1 5002 0001,420,110,890,42
2 0001,690,131,090,47
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil4,52,490,151.760,58
4,56,02,940,162,180,82
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdoSazba celkemRezervaHodnota benzínu, motorové naftySazba po odečtení rezervy a hodnoty benzinu, nafty
123456
osobní (dodávkový) automobil1 20015000,940,110,440.39
1 5002 0001,010,110,480,42
2 0001,160,130,560,47
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil4,51.,820,151,050,62
4,56,02,180,171,150,88
a) Vrátí-li pracovník blokové poukázky na automobilový benzín nebo motorovou naftu v důsledku nižší spotřeby pohonné hmoty, zvýší se část náhrady náležející podle sloupce 6 o hodnotu automobilového benzínu nebo motorové nafty podle vrácených poukázek, a to až do výše 20 % finanční hodnoty spotřeby automobilového benzínu nebo motorové nafty vypočtené podle sloupce 5.
b) Používá-li pracovník služební vozidlo převážně k vnitroměstské dopravě ve městech nad 50 tisíc obyvatel, může organizace zvýšit část náhrady poskytovanou za spotřebu pohonné hmoty formou blokové poukázky podle sloupce 5 s přihlédnutím ke ztíženým provozním poměrům až o 10 %.
Přesunout nahoru