Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží

Částka 22/1989
Platnost od 31.07.1989
Účinnost od 01.08.1989
Zrušeno k 01.02.1991 (43/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. července 1989

o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb. ve znění zákona č. 117/1983 Sb.:


§ 1

Při dovozu neobchodního zboží, které podléhá clu podle § 39 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb. ve znění zákona č. 117/1983 Sb. a podle vyhlášky č. 45/1986 Sb. ve znění vyhlášky č. 10/1988 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží, se poskytují přechodně, do 31. prosince 1991 celní úlevy, uvedené v § 2 až 11 této vyhlášky.

§ 2

Základ pro vyměření cla z dovážených motorových vozidel [pol. 4a) až c) celního sazebníku neobchodního zboží] se snižuje tak, že 1 cm3 obsahu motoru se ohodnocuje částkou Kčs 20,-.

§ 3zrušeno

§ 4

Sazba cla z dovážených součástí motorových vozidel (pol. 5 celního sazebníku neobchodního zboží) se snižuje na 20 %.

§ 5

Osobní počítače a mikropočítače a příslušenství a součásti osobních počítačů a mikropočítačů [pol. 6a) a b) a pol. 7a) až f) celního sazebníku neobchodního zboží], jsou osvobozeny od cla.

§ 6

U dovážených barevných televizních přijímačů (pol. 9 celního sazebníku neobchodního zboží) se snižuje základ pro vyměření cla tak, že 1 cm délky úhlopříčky obrazovky se ohodnocuje částkou Kčs 150,-; současně se snižuje sazba cla na 20 %.

§ 7

Základ pro vyměření cla z dovážených videorekordérů [pol. 11a) celního sazebníku neobchodního zboží] se snižuje tak, že 1 kus se ohodnocuje částkou Kčs 10 000,-; současně se snižuje sazba cla na 15 %.

§ 8

Základ pro vyměření cla z dovážených videopřehrávačů [pol. 11 b) celního sazebníku neobchodního zboží] se snižuje tak, že 1 kus se ohodnocuje částkou Kčs 4 000,-; současně se snižuje sazba cla na 15 %.

§ 9

Sazba cla z dovážených videokamer pro barevný záznam (pol. 12 celního sazebníku neobchodního zboží) se snižuje na 15 %.

§ 10

Sazba cla z dovážených přístrojů zvukové a reprodukční techniky [pol. 14 a) až e) celního sazebníku neobchodního zboží] se snižuje na 15 %; současně se snižuje základ pro vyměření cla z dovážených přehrávačů kompaktních desek přenosných i nepřenosných [pol. 14 e) celního sazebníku neobchodního zboží] tak, že 1 kus se ohodnocuje částkou Kčs 3 000,-.

§ 11

(1) Sazba cla z dovážených antén pro příjem televizního signálu přes družici včetně jejich součástí (pol. 17 celního sazebníku neobchodního zboží) se snižuje na 15 %.

(2) Sazba cla z ostatního zboží výslovně nejmenovaného v celním sazebníku neobchodního zboží (pol. 17 celního sazebníku neobchodního zboží) se snižuje na 20 %.

§ 12

Celní úlevy podle této vyhlášky se poskytují pouze na zboží dovážené v přiměřeném množství podle předpisů o neobchodních dovozech věcí. 1)


§ 13

Zrušuje se vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla, ve znění vyhlášky č. 180/1988 Sb.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1989.


Ministr:

v z. Ing. Pancíř v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru