Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs

Částka 20/1989
Platnost od 24.07.1989
Účinnost od 24.07.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

79

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 29. června 1989

o vydání bankovek po 100 Kčs

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, v dohodě se Státní bankou československou vyhlašuje:


§ 1

Dnem 1. října 1989 se vydávají bankovky Státní banky československé po 100 Kčs vzoru 1989.

§ 2

(1) 100 Kčs bankovka vzoru 1989 (dále jen "bankovka") je 67 mm široká a 147 mm dlouhá. Je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem a ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papíru.

(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lipových lístků a pěticípých hvězd.

(3) Lícní i rubová strana bankovky je opatřena po celé ploše podbarvujícími ochrannými podtisky.

(4) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným hlubotiskem ve třech odstínech zelené barvy. Plocha líce je rozdělena na tři nestejná pole; ukončením hlavního tisku cca 4 mm před ořezem bankovky se vytváří u středního a pravého pole náznak orámování. Převážná část středního a pravého pole je podložena jemným tečkovým rastrem.

V levém poli je velké tmavé číselné označení hodnoty "100", situované ve směru kratší strany bankovky. Na jeho pozadí je nepravidelný tmavočarý gilošový pás připomínající prapor. V dolní části levého pole jsou čtyři hmatové geometrické znaky pro nevidomé provedené v hlubotisku.

V horní části středního pole je státní znak v červené barvě. Pod státním znakem je v červené, žluté a zelené barvě hvězdice. Její střed vytváří pěticípá červená hvězda. Vlevo nahoře je hodnotové číslo "100" ve žluté barvě. Okolo hvězdice a státního znaku jsou nepravidelné vlnovky, spodní část uzavírá tmavočarý gilošový pás.

Pod státním znakem na společné svislici jsou texty "BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH 1989"

Mezi levým a středním polem je umístěna svisle trestní pohrůžka "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

V pravém poli dominuje portrét Klementa Gottwalda. Jméno "KLEMENT GOTTWALD" a letopočty narození a úmrtí "1896 - 1953" jsou vpravo od portrétu. V dolní části je umístěno světlé hodnotové číslo "100". Nad ním jsou v pěti řadách v reliéfním provedení lipové snítky.

V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." (navrhl), vpravo jméno rytce "B. ŠNEIDER SC." (vyryl); uprostřed je název tiskárny "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".

Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem je umístěno nahoře v levém poli, šestimístné pořadové číslo je nad znaky pro nevidomé dole . V pravém poli se označení série a pořadového čísla opakuje v řádce nad portrétem. Série i pořadová čísla jsou vytištěna červenou barvou.

(5) Na rubu bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným hlubotiskem ve třech odstínech zelené barvy. Plocha je rozdělena na dvě nestejná pole , levé s náznakem orámování.

V levém poli je panorama Pražského hradu a část Malé Strany s mosteckými věžemi a Mikulášským chrámem. Vpravo dole jsou růže v zelené a žluté barvě. Vlevo nahoře je tmavé hodnotové číslo "100", které se opakuje ve světlejším provedení vpravo dole. V kamenné zídce Karlova mostu je nápis "PRAHA".

V pravém světlém poli je ve směru kratší strany bankovky velké hodnotové číslo "100" v zelené barvě. Číslice jsou vyplněny opakujícími se mikrotexty "STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH". Na pozadí velkého hodnotového čísla je v horní polovině tmavočará giloše v zelené barvě, ve spodní polovině jsou tři růže, dvě v barvě červené a jedna v barvě žluté. Levé a pravé pole odděluje svislý nápis "BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ".

V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." a vpravo jméno rytce "M. ONDRÁČEK CS.", uprostřed je označení "Copyright STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ".

§ 3

Bankovky po 100 Kčs vzoru 1961 zůstávají i nadále zákonnými penězi.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí Československé socialistické republiky: Ing. Stejskal v. r.

Předseda Státní banky československé: Ing. Potáč v. r.

Přesunout nahoru