Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla

Částka 19/1989
Platnost od 30.06.1989
Účinnost od 01.08.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

75

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 22. června 1989,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, se mění takto:

1. § 3 odst. 1 zní:

"(1) U odběrů tepla v GJ je ve smluvním období pro velkoodběratele a střední odběratele přípustná tolerance + 3 % a - 10 %.".

2. § 6 odst. 5 zní:

"(5) Smluvní období je u velkoodběratelů a středních odběratelů roční nebo čtvrtletní.".

3. V § 8 odst. 3 se v první větě nahrazují číslovka "20" číslovkou "10" a slova "2 měsíce" slovy "1 měsíc".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1989.


Ministr: Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.

Přesunout nahoru