Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory

Částka 17/1989
Platnost od 23.06.1989
Účinnost od 01.07.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 2. června 1989,

kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 48 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

Federální ministerstvo zahraničního obchodu na návrh předsednictva Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory vyhlašuje změnu Řádu Rozhodčího soudu vyhlášeného vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory. Text změny se vyhlašuje v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.


Ministr: Ing. Štěrba v. r.


Příloha k vyhlášce č. 64/1989 Sb.

Čl. I

§ 2 odst. 2 Sazebník B Pravidel o nákladech rozhodčího řízení - V ostatních sporech zní:

„Hodnota předmětu sporu Poplatek
Do Kčs 80 000 Kčs 3 300
Do Kčs 800 000 3,5 %, avšak nejméně Kčs 3 300
Do Kčs 2 400 000 2,7 %, avšak nejméně Kčs 28 000
Do Kčs 7 200 000 1,5 %, avšak nejméně Kčs 64 800
Od Kčs 7 200 000 výše 1 %, avšak nejméně Kčs 108 000“.

Čl. II

§ 3 odst. 5 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení zní:

(5) Ustanovení odstavců 1 - 4 se vztahují i na minimální poplatek. Přitom však částka poplatku nemůže být nižší než 100 Rbl (Sazebník A), resp. 2 100 Kčs (Sazebník B).“.

Přesunout nahoru