Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 55/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 15/1989
Platnost od 25.05.1989
Účinnost od 01.06.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 19. dubna 1989

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují Dům umělců (Rudolfinum), Hradiště a keltské oppidum Závist, Obecní dům hlavního města Prahy s Prašnou bránou, Památník českého odboje 1939-1945 "Pečkárna", Strahovský klášter, Slovanské hradiště Slavníkovců Libice, Hrad Křivoklát, Kamenný most v Písku, Řetězový most ve Stádlci, Zámek Český Krumlov, Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně, Petrov v Brně a Památník obětem nacistického teroru v Životicích.

(2) Umístění a prostorové identifikační znaky těchto národních kulturních památek jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.

(4) Pokud se v příloze tohoto nařízení v prostorových identifikačních znacích uvádí část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v katastrálních mapách podle odstavce 3.

§ 2

Pro zabezpečení ochrany uvedených národních kulturních památek se stanoví tyto podmínky:

a) obnova národních kulturních památek musí zabezpečovat v souladu s výsledky vědeckého poznání trvalé uchování jejich hmotné podstaty a památkové hodnoty a zároveň musí směřovat k jejich důstojnému společenskému uplatnění,

b) způsob využití a činnosti s tím spojené nesmí vést k poškození národních kulturních památek a musí přispívat k jejich důstojnému společenskému uplatnění,

c) úpravami a změnami prostředí národních kulturních památek nesmí být narušeny jeho historické, významové a estetické vztahy k nim.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1989.


Pitra v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 55/1989 Sb.

Umístění a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených nařízením vlády č. 55/1989 Sb.

a) v hlavním městě Praze

1.

Název:Dům umělců (Rudolfinum)
Popis:historická budova Rudolfina s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemek, parcelní číslo:993, 1002 (část)
Budova, číslo popisné:79

2.

Název:Hradiště a keltské oppidum Závist
Popis:archeologická lokalita, pravěké výšinné sídliště, hradiště, oppidum a slovanská osada, pozůstatky fortifikačních systémů, kamenných staveb sakrálního okrsku na akropoli a terénní úpravy, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha-Zbraslav
Katastrální území:Zbraslav
Pozemek, parcelní číslo:3092 (část)
Městská část:Praha 12
Katastrální území:Točná
Pozemky, parcelní čísla:397/1 (část), 397 (část), 824 (část), 826 (část), 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 828 (část), 829, 830, 831 (část), 832 (část)
Okres:Praha-západ
Obec:Dolní Břežany
Katastrální území:Lhota u Dolních Břežan
Pozemky, parcelní čísla:40/1 (část), 43 (část), 48, 49, 50/1, 51 (část), 262 (část), 271, 272, 273, 274, 275, 294/1 (část), 294/16, 320, 322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 325, 328, 339/1, 339/3, 350, 351 (část), 352 (část), 383/1 (část), 391/1 (část)

3.

Název:Obecní dům hlavního města Prahy s Prašnou bránou
Popis:veřejná reprezentativní budova s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou, v patře propojená s historickou Prašnou bránou, součástí někdejšího opevnění Starého Města, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území:Staré Město
Pozemky, parcelní čísla:587, 588, 1073 (část), 1081 (část)
Budova, číslo popisné:1090

4.

Název:Památník českého odboje 1939-1945 „Pečkárna"
Popis:budova úřadovny Gestapa spjatá s českým antifašistickým odbojem s památníkem v suterénu, stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území:Nové Město
Pozemky, parcelní čísla:20/1, 20/2
Budovy, čísla popisná:929, 931

5.

Název:Strahovský klášter
Popis:areál kláštera tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:hlavní město Praha
Městská část:Praha 1
Katastrální území:Hradčany
Pozemky, parcelní čísla:198, 200, 201, 202, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 247/ /3, 248, 249 (část), 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/5, 256, 263, 268/1, 268/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/ /3, 272, 928/1 (část), 928/3 (část), 983
Budovy, čísla popisná:126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 155, 157,

b) v okrese Nymburk

Název:Slovanské hradiště Slavníkovců Libice
Popis:archeologická lokalita, akropole slovanského hradiště s pozůstatky staveb, mohutného opevnění a terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Nymburk
Obec:Libice nad Cidlinou
Katastrální území:Libice nad Cidlinou
Pozemky, parcelní čísla:86/2, 87, 89/1, 89/2, 90, 99, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 104/8, 640, 646, 829/1 (část), 836/1 (část),

c) v okrese Rakovník

Název:Hrad Křivoklát
Popis:areál hradu včetně předhradí a opevnění tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Rakovník
Obec:Křivoklát
Katastrální území:Křivoklát
Pozemky, parcelní čísla:1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3, 17 (část), 19 (část), 79/1, 80, 147, 148, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159, 161/1, 164, 168, 198
Budovy, čísla popisná:47, 48, 114, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

d) v okrese Písek

Název:Kamenný most v Písku
Popis:gotický most se sochařskou výzdobou stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Písek
Obec:Písek
Katastrální území:Písek
Pozemek, parcelní číslo:2251/1 (část),

e) v okrese Tábor

Název:Řetězový most ve Stádlci
Popis:řetězový most z 1. poloviny 19. století stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tábor
Obec:Stádlec
Katastrální území:Stádlec
Pozemky, parcelní čísla:539/2 (část), 596 (část), 836/1 (část),

f) v okrese Český Krumlov

Název:Zámek Český Krumlov
Popis:
Nemovité:areál hradu a zámku se zahradami a parkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Movité:původní vybavení barokního divadla
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Český Krumlov
Obec:Český Krumlov - část Latrán
Katastrální území:Český Krumlov
Pozemky, parcelní čísla:246, 654/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 668, 670, 671, 672/1, 672/2, 673 (část), 674, 694, 830, 842/1, 926, 928, 929/ /1, 929/2, 929/3, 930, 932, 935, 941/ /1, 941/2, 941/3, 941/4, 941/5, 941/ /6, 943, 944, 949, 951, 953, 954/1, 960, 966, 967, 969, 971, 999/1, 999/ /2, 1298/1, 1335 (část), 1336/1, 1336/2, 1340 (část), 1358 (část), 3473, 3964
Budovy, čísla popisná:46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 176, 177, 178, 184, 195, 196, 232,

g) v okrese Brno-město

1.

Název:Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně
Popis:pohřebiště spojeneckých vojsk a účastníků domácího odboje z období II. světové války na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Štýřice
Pozemek, parcelní číslo:1819 (část)

2.

Název:Petrov v Brně
Popis:areál biskupské rezidence s chrámem sv. Petra a Pavla, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Město Brno
Pozemky, parcelní čísla:313, 314, 315, 316 (část), 317, 318, 319 (část), 320, 321, 322, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Budovy, čísla popisná:268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 621,

h) v okrese Karviná

Název:Památník obětem nacistického teroru v Životicích
Popis:areál památníku tvořený nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karviná
Obec:Havířov
Katastrální území:Bludovice
Pozemek, parcelní číslo:2537.
Přesunout nahoru