Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin

Částka 11/1989
Platnost od 05.04.1989
Účinnost od 05.04.1989
Zrušeno k 13.12.2006 (542/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

47

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 5. dubna 1989

o zákazu vývozu některých plastických trhavin

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb., úplné znění vyhlášeno pod č. 184/1988 Sb.:


§ 1

(1) Vývoz plastických trhavin, nejsou-li řádně značkovány, je zakázán.

(2) Pro účely této vyhlášky se plastickými trhavinami rozumějí výbušniny vyrobené na bázi krystalické brizantní trhaviny a nevýbušného plastického pojiva, které jsou schopné trvalé deformace tvarováním lidskou silou.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Štěrba v. r.

Přesunout nahoru