Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno

Částka 10/1989
Platnost od 03.04.1989
Účinnost od 03.04.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 22. března 1989

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav-Brno

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, v dohodě se Státní bankou československou vyhlašuje:


§ 1

(1) K 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav-Brno se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny (dále jen "padesátikoruny").

(2) Padesátikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost padesátikoruny je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1 000 a v obsahu stříbra 5/1 000. Průměr padesátikoruny je 27 mm, její hrana je vroubkovaná.

§ 2

(1) Na líci padesátikoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "50 Kčs".

(2) Na rubu padesátikoruny je zobrazena historická parní lokomotiva z třicátých let devatenáctého století a okolo ní v přerušovaném kruhu jsou železniční koleje. Nahoře je přerušený opis "ŽELEZNICE BŘECLAV-BRNO", dole v opise jsou letopočty "1839-1989".

(3) Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny na rubu při okraji mince uprostřed vlevo.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. dubna 1989.


Ministr financí ČSSR: Ing. Stejskal v. r.

Předseda Státní banky československé: Ing. Potáč v. r.


Přesunout nahoru