Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 32/1989 Sb.Zákon o poslancích Federálního shromáždění

Částka 8/1989
Platnost od 30.03.1989
Účinnost od 01.04.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

ZÁKON

ze dne 22. března 1989

o poslancích Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 8

(1) Poslanec, který přestal být volitelný, ztrácí mandát; ztrátu vysloví na návrh mandátového a imunitního výboru sněmovna, jejímž je členem.

(2) Poslanec ztrácí mandát také z důvodů, které stanoví ústavní zákon o československé federaci.

§ 9

(1) Poslanec se může svého mandátu vzdát, a to písemně.

(2) Mandát zanikne dnem, kdy předsednictvo sněmovny vzalo rezignaci na vědomí.

§ 19

Obecné zásady

(1) Stát zaručuje pro výkon poslanecké funkce nezbytné podmínky.

(2) Poslanci jsou pod ochranou ústavy a požívají poslaneckou imunitu.

(3) Zveřejnění projevů poslanců pronesených v orgánech Federálního shromáždění, sněmovnách a jejich orgánech nepodléhá žádným omezením, nejde-li o neveřejné schůze nebo jejich části.

(4) Kdo brání poslancům v uplatňování jejich práv a povinností anebo se dotýká jejich cti a důstojnosti jako veřejných činitelů, je odpovědný podle zákona.

(5) Státní orgány a jejich vedoucí poskytují poslancům pomoc při výkonu jejich funkce.

Povinnosti orgánů

§ 20

(1) Členové vlády a vedoucí jiných státních orgánů Československé socialistické republiky, vedoucí státních orgánů jsou povinni poskytnout poslanci informace, vysvětlení a podklady potřebné pro výkon jeho funkce a na jeho žádost ho přijmout; v naléhavých případech jsou povinni poslance přijmout bezodkladně.

(2) Vedoucí státních orgánů uvedení v odstavci 1 jsou povinni zabývat se podněty a připomínkami poslanců a informovat je nejpozději do 30 dnů o jejich využití nebo vyřízení. Stejně tak jsou povinni poslance informovat o vyřízení stížností, podnětů a oznámení občanů, které jim postoupili, a umožnit jim účast na přešetření těchto stížností.

§ 21

(1) Vedoucí státních orgánů jsou povinni sdělit poslanci, jaká opatření učinili k nápravě porušení zákonnosti, státní disciplíny nebo pracovní kázně, na něž je poslanec upozornil, a to nejpozději do 30 dnů.

(2) Není-li poslanec spokojen s učiněnými opatřeními, jsou nadřízené orgány povinny na žádost poslance přešetřit postup podřízeného orgánu ve lhůtě 30 dnů a podat mu o tom zprávu.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru