Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 22/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-22
Čísloč. 22/1989 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
AliasVyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-22" title="Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí">
Vyhláška č. 22/1989 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 22/1989 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-22]Vyhláška č. 22/1989 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 22/1989 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 22/1989 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-22]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 22/1989 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-22 Vyhláška č. 22/1989 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 22/1989 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 22/1989 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-22


Zpět na předpis