Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 204/1989 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1988 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Částka 39/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky

ze dne 1. prosince 1989,

kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky po projednání s příslušnými ústředními orgány stanoví podle § 32 odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):


Čl. I

Příloha vyhlášky č. 49/1986 Sb. Soustava učebních oborů zvláštních odborných učilišť se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této vyhlášky.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministryně: Synková v. r.


Poznámky k následující příloze:

1. Dvouleté učební obory jsou určeny žákům 7. ročníků zvláštních škol.

2. V učebních oborech označených *) se pro mentálně a smyslově postižené žáky prodlužuje délka přípravy o jeden rok.

3. V učebních oborech označených **) se počet žáků při montážních pracích snižuje na 4 - 8.

Příloha

Soustava učebních oborů zvláštních odborných učilišť

KódNázev skupiny učebních oborůUrčeno pro hochy - HStručný popis učebního oboruDélka přípravyPočet žáků ve skupině odborného výcvikuKód odpovídajících učeb. oborů dle dosavadníchUčeb. obor bude zaveden počínaje 1. roč. od
Učební obordívky - D
abcdefgh
22Hutnictví
22-94-2 Hutní výroba se zaměřením pro
22-94-2/01neželezné kovyH Ruční třídění kusového odpadu neželezných kovů, jeho stříhání a vázání, vážení vsádek pro tavicí pece, obsluha dopravních zařízení, mlýnů, převíjení a navíjení drátů a neželezných kovů.25 - 602-53-21.01.90
22-94-2/02válcovnyH Odstranění okují z odpadu na válcovacích tratích, rovnání profilů, plechů a trubek, včetně seřízení rovnacího zařízení, třídění válcovaného materiálu v úpravnách, řízení expedice válcovaných výrobků, vybrušování povrchových vad ruční bruskou, vypalování vad válcovaného materiálu plamenem, pomocné práce u ohřívacích pecí, na válcových tratích a úpravnách.
24 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
24-78-2 Strojírenská výroba se zaměřením pro
24-78-2/01 soustružení kovůH
D
Práce na běžných typech soustruhů. Soustružení podle výkresů a náčrtů. Provádění seřizování soustruhů, údržby, kontroly a měření obrobků. Ošetřování běžných pracovních nástrojů.36 - 8 03-86-2/01 1.01.90
24-78-2/02obrábění kovů H
D
Základní práce na běžných typech strojů. Obrábění dle výkresů a náčrtů. Provádění jednoduchého seřizování strojů, údržby, kontroly a měření výrobků. Ošetřování běžných pracovních nástrojů.36 - 8 03-86-2/021.01.90
24-78-2/03 stavbu ocelových konstrukcíHDílenská výroba v sériích a zhotovení konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.
Opravy ocelových konstrukcí, připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí a povrchová úprava konstrukcí.
3 6 - 803-86-2/03 1.01.90
24-78-2/04ruční zpracování kovůH Sestavování jednotlivých strojních součástí a celků. Obsluha jednoduchých strojů v sériové a hromadné výrobě. Práce podle výkresů a náčrtů, kontrola měření součástí jednoduchých celků.3 6 - 803-86-2/041.01.90
24-78-2/05 kovářské práce H Jednoduché práce při strojním i ručním kování na lisech a bucharech v zápustkách, obsluha kovářských pecí, výhní a ostřihovacích lisů.3 5 - 885-91-2 1.01.90
24-78-2/06 strojní formování H Jednoduché a středně složité práce při ruční a strojové výrobě forem a jader podle různých druhů modelového zařízení. Výběr vhodného formovacího materiálu na zhotovení forem pro železné a neželezné kovy. Ruční výroba forem pomocí šablon a modelů. Strojová výroba forem lisováním, střásáním a vrháním. Zhotovení forem pro odlévání těžkých odlitků a příprava forem pro speciální druhy odlévání.3 6 - 8 85-92-2 1.01.90
26Elektrotechnika
26-91-2 Elektrotechnická výroba se zaměřením pro
26-91-2/01 výrobu elektronických a elektromechanických zařízeníH
D
Velkosériová výroba elektronických a elektromechanických zařízení se zvládnutím jednoduchých měřících a nastavovacích úkonů s rozpoznáním běžných pasivních a aktivních elektronických součástek, jejich funkcí a zapojování.36 - 804-94-2/011.01.90
26-91-2/02 elektrotechnickou a strojírenskou montáž H
D
Jednoduché rukodělné a montážní práce v hromadné elektrotechnické a strojírenské výrobě. Sestavování jednoduchých strojních součástí a celků, mazání strojů a zařízení.36 - 804-94-2/02 1.01.90
27 Technická chemie silikátů
27-81-2 Keramická výroba se zaměřením pro05-91-2
27-81-2/01 keramické výrobkyH
D
Práce při výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu jako broušení, leštění určených míst ručně na poloautomatech, včetně běžného seřízení strojů, vytáčení podložek na poloautomatech, ruční glazování výrobků, máčením, poléváním a stříkáním, zdobení jednoduššími dekoračními technikami, tj. obtisky, stříkáním, razítkováním, prohlížení a třídění, retušování malých výrobků za syrova, zakládání a vybírání výrobků u pecí a příprava pecí k výpalu, odlévání jednoduchých sádrových pracovních forem pro výrobu zátek, táhel, podložek apod.3 6 - 8 05-91-2/01 1.01.90
27-81-2/02 sanitní keramiku H
D
Výroba forem, vytváření, vylévání, slučování, retušování, glazování a pálení výrobků užitkové, zdravotní, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu, odlévání sádrových forem.
Vytáčení výrobků na mechanických kruzích, obsluhování poloautomatu na vytáčení nebo zatáčení výrobků.
Dohotovování výrobků včetně povrchové úpravy. Glazování máčením, stříkáním a obsluha stříkacího zařízení, vypalování výrobků v komorových, tunelových, zažíhacích, tunelových polomuflových a kulatých pecích.
3 8 - 1005-91-2/02 1.01.90
27-82-2 Sklářská výroba se zaměřením pro
27-82-2/01 výrobu lisovaného skla H Lisování skleněných výrobků na ručních a poloautomatických lisech, příprava kovových tvárnic, zapalování a rovnání výtisků včetně prvotní rafinace lisovaného, olovnatého skla.3 6 - 8 05-87-2/01 1.01.90
27-82-2/02 dobrušování předlisovaného sklaH
D
Zušlechťování ozdobných sklářských výrobků, s předlisovaným nebo strojně broušeným základním dekorem ručním dobrušováním hrubé a jemné výplně, ruční vytváření křišťálových a opálových buněk.3 6 - 805-87-2/02 1.01.90
27-82-2/03 výrobu dutého skla HNabírání skloviny na sklářskou píšťalu či podávací želízko. Přetvarování skloviny, vyfukování baňky, podávání skloviny na ouška a stonky, obkládání. Dotvarování výrobků.36 - 805-87-2/03 1.01.90
27-82-2/04 hutní výrobu skla H
D
Odrážení skleněných výrobků od sklářské píšťaly, jejich odnášení a ukládání. Dotvarování výrobků a manipulace se sklářskými formami, prvotní rafinace sklářských výrobků (roztáčení, pukání atd.).2 6 - 8 05-87-2/04 1.01.90
27-82-2/05zušlechťování sklaHDVymývání sklářských výrobků, ukládání do vypalovacích pecí, čištění po vypalování - manipulace a ukládání výrobků. Obsluha strojů na sítotisk a ráfkovaček. Nanášení obtisků, rantlování skla.2 6 - 8 05-87-2/05 1.01.90
27-82-2/06 strojně broušené výrobkyH
D
Strojní broušení skleněných kamenů na jednoúčelových brousících strojích, příprava suroviny k natmelování, přetmelování, broušení, leštění a provádění mezioperační kontroly kvality broušení a leštění. Provádění prací povrchové úpravy similizováním k docílení zrcadlového lesku výrobků.
Základní třídění výrobků a polotovarů podle druhů, velikostí, barev s vytříděním vadných výrobků. Pokládání - příprava hotových skleněných výrobků k pokovení na vakuovém zařízení.
2 6 - 8 05-87-2/06 1.01.90
27-82-2/07 bižuterní výroba H
D
Rozsah pracovních činností pokrývá základní montážní, dokončovací a pomocné práce při výrobě kovové bižuterie, skleněné bižuterie a ozdobných předmětů. Základy ručního zpracování kovů, tvarování dílů a polotovarů, základy měření, manipulaci, balení a expedici hotových výrobků, montáž mechanik, kompletaci výrobků, navlékání, svěšování a sestavování dílů, základní práce při výrobě umělých květin a broušení šatonů. Manipulace, mytí, balení a expedice skleněných výrobků. Jednoduché dílčí práce při výrobě a zušlechťování bižuterních výrobků, montážní a dokončovací práce při výrobě zboží z plastů, pomocné práce při povrchových úpravách výrobků.2 6 - 8 1.01.90
27-89-2 Výroba stavebních hmot se zaměřením pro
27-89-2/01 stavební keramiku H
D
Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích hrubé keramiky (stavební keramika, hospodářská a kanalizační kamenina, žáruvzdorná výroba, výroba pěnošamotu, ultramarinu a perlitu), např.
sestavování mozaiky, třídění výrobků, obsluha drtičů, mlýnů a třídičů, části výrobních linek, lisů a formovacích strojů, sušáren různých typů, dopravních, tvářecích a úpravářských zařízení, zakládání a vybírání výrobků (tunelové vozy a pece) apod.
3 6 - 8 05-38-2 1.01.90
27-89 2/02úpravu surovinHPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v úpravnách užitkových nerostů, popř. rudných surovin (těžená a drcené kamenivo, jíly, kaoliny, bentonity, křemence, lupky, živce, zvláštní písky apod.), jako obsluha strojních zařízení, (drtičů, třídičů, dávkovacích a balicích strojů, technologických sestav - uzlů, drtíren, pracích zařízení, mlýnů, sušáren, homogenizačních zařízení apod.).36 - 809-33-21.01. 90
27-89 2/03výrobu cementu a vápnaHPráce podle pokynů spojené převážně s ručním přesunem hmot, polotovarů a výrobků, úklidem a čištěním, obsluhou jednotlivých strojů a zařízení (dopravníků, násypek, zásobníků, třídičů apod.) nebo ručním zpracováním, výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cementu a vápna (ruční třídění, plnění mlýnů, pytlování výrobků).36 - 809-34-21.01.90
27-89-2/04stavební dílceHPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě betonových výrobků, pórobetonů a stavebních dílců (obsluha lisů, drtičů, míchacích souprav, části výrobních linek, řezacích a hoblovacích strojů, sušicích a propařovacích soustav, formovacích a odformovacích zařízení, ruční úpravy výrobků, třídění, skladování apod.).26- 809-35-21.01.90
27-89-2/05výrobu cihelHPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobku na různých pracovištích ve výrobě cihlářských výrobků (obsluha cihlářských lisů, drtičů, mlýnů a přípravářských linek, uměle vytápěných sušáren, zakládání a vybírání výrobků na vozíky a, z pecí, třídění výrobků, řízení dopravních zařízení apod.).26 - 809-36-21.01.90
27 89 2/06azbestocementářskou výrobuHPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou; úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v azbestocementářské výrobě (ruční a strojní formování, lisování, příprava směsí, obsluha mlýnů, desintegrátorů, zvlákňovačů, nabalovacích trnů, překladačů apod.).36 -809-37-21.01.90
27-89-2/07výrobu izolacíHPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků z různých izolačních hmot na jednotlivých pracovištích ve výrobě izolací (obsluha lepicích a střihacích zařízení, pil a nůžek, příprava surovin, zhotovení šablon apod.).36 -809-38-21.01.90
27-89-2/08kamenickou výrobuHPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v kamenické výrobě (rozlom a úprava kamene, obsluha pil různých typů, povrchové úpravy kamenických výrobků, spolupráce při osazování výrobků na stavbách apod.).36 - 809-43 21.01.90
27-91-2Zpracování bižuterie
28Technická chemie ostatní (kromě chemie silikátů)
28-79-2čistírny a prádelnyDJednoduché pracovní činnosti ve sběrnách, prádelnách a čistírnách. Příjem, značkování a manipulace s prádlem, praní prádla v pračkách s ručním ovládáním. Žehlení prádla ručně a na všech typech žehlících strojů, plizování a mandlování. Obsluha vybraných výrobních zařízení s nižší obslužnou náročností a malou variabilitou pracovních úkonů.26 - 81.01.90
28-84-2Gumárenská a plastikářská výroba se zaměřením pro
28-84-2/01plastikářskou výrobuHRuční a strojně ruční pracovní činnost ve zpracování plastických hmot při přípravě surovin a polotovarů, obsluze běžných zařízení (osévačky chemikálií, dopravní mechanizační prostředky, drtící stroje, lisy, balicí stroje apod.).26 - 806-87-2/011.01.90
28-84-2/02gumárenskou výrobuH
D
Jednoduché pomocné práce v gumárenské a plastikářské výrobě, příprava surovin, obsluha jednoduchého zařízení a výroba jednoduchých výrobků z kaučukových směsí a plastů.26 - 800-87-2/021.01.90
28-93-2Papírenská výrobaH
D
Provádění ručních a strojně ručních prací spojených s obsluhou strojních zařízení při dopravě a přípravě základních surovin, třídění a balení, obsluha výrobního zařízení. Zpracování surovin, papíroviny, papírů, kartonů a lepenek.26 - 806-88-21.01.90
29Potravinářství
29-82-2Potravinářská výroba se zaměřením pro
29-82-2/01zpracování masaH
D
Zpracování masa a ryb na polotovary, masné výrobky masové a rybí konzervy, tepelné zpracování vařením, sterilací, pasterizací, uzením a mrazením. Obsluha méně náročných technologických výrobních zařízení v jateční, masné, rybné výrobě a ve výrobě umělých střev.
29-82-2/02pekárenskou výrobuH
D
Jednoduché pomocné práce při provozu v pekárnách, odebírání hotových výrobků, příprava směsí surovin a manipulace s nimi v pekárenské výrobě.26 - 806-98-2/021.01.90
29-82-2/03výrobu cukrovinekH
D
Vykonávání pracovních činností vyžadujících základní znalosti surovin, polotovarů a obalového materiálu. Technologie výroby a strojního zařízení,práce vyžadující větší tělesnou námahu na různých pracovištích při výrobě a balení cukrovinek.28 - 1006-98-2/031.01.90
29-82-2/04výrobu trvanlivého pečivaH
D
Vykonávání pracovních činností vyžadujících základní znalosti surovin, polotovarů a obalového materiálu. Technologie výroby a strojního zařízení, práce vyžadující větší tělesnou námahu na různých pracovištích při výrobě a balení trvanlivého pečiva.28-101.01.90
31Textil a oděvnictví
31-79-2Textilní výroba se zaměřením pro
31-79-2/01prádelnyH
D
Příprava rozvolněné suroviny dle stanovených poměrů druhů textilních surovin, dle délky vláken, jemnosti a barvy suroviny, mnutí suroviny včetně předepsané manipulace, vážení a evidence textilních odpadů a produkce, paření přímo v komorách a kotlích.26 - 807-90-21.01.90
31-79-2/02tkalcovnyH
D
Převíjení, navíjení, odřezávání, vybalování, skládání a vážení tkanin, pletenin a netkaných textilií, podávání osnovních nití při navádění do brda a paprsku, zakládání osnov do tkalcovských stavů bez seřízení. Čištění strojů, lamelování, mazání strojů, manipulace s materiálem.26 - 807-91-21.01.90
31-79-2/03pletárnyH
D
Pletení jednoduchých polotovarů lemů, lemovek, hladkých dlaní apod.) na pletacích strojích plochých, okrouhlých a lemových. Obracení punčochových výrobku, přejímání, vážení, evidování hotových výrobků včetně předepsané manipulace.26 - 807-92-21.01.90
31-79-2/04přádelnictvíH
D
Příprava přástkových cívek, příprava dutinek, smekání se zapřádáním.807 93 2 1.01.90
31-79-2/05výrobu kloboukůH
D
Konečná ruční úprava a ruční žehlení klobouků. Čištění králičích a zaječích kožek a kartáčování mořených kožek na kartáčových strojích.26 - 807-94-2 1.01.90
31-79-2/06výrobu baretů a fezúH
D
Postřihování, kartáčování, leštění a sušení baretů, fezů a čapek ručně nebo pomocí speciálních strojů. Upravování úpletů mokrou nebo suchou úpravou - praním, přepíráním, odsmolňováním, tvarováním a formováním za vlhka a parou na strojích.36 - 807-95-2 1.01.90
31-79-2/07úpravu plstiH
D
Konečné upravování plstěných výrobků tužením, sušením, lisováním, broušením na speciálních strojích. Ruční vytrhávání, štěpení a skládání rouna na výrobu plstěných výrobků, strojní řezání plstěného odpadu určeného k rozvolňování.26 - 807-96-2 1.01.90
31-79-2/08výrobu kobercůH
D
Ruční vázání koberců všech druhů podle technologického postupu se čtením předepsané vzornice s rozeznáním odstínu barev, vyvažováním materiálu a znalosti odstranění vad vzniklých vázáním.36 - 807-97-2 1.01.90
31-78-2Výroba konfekce se zaměřením pro
31-76-2/01šití oděvů v oděvní konfekciDPráce v průmyslové I zakázkové výrobě oděvů, obstřihování, obracení a vymnutí součástí, kompletování (párování) různých dílů. Práce jsou vykonávány ručně i strojově. Základní odborná technika i technologie ručního šiti na šicích strojích. Konstrukce a postupy hotovení vrchních oděvů, včetně šití a žehlení.38 - 1007-98-21.01.90
31-78-2/02šití prádlaDTechnika a technologie ručního a strojového šití. Konstrukce a postupy hotovení prádla. Skladování a udržování tkanin a hotových výrobků. Kompletování výrobků.2 8 - 1007-99-2 1.01.90
32Zpracování kůže, plastů a pryže a výroba obuvi
32-91-2Kožedělná výroba se zaměřením pro
32-91-2/01výrobu brašnářského zbožíH
D
Práce ve výrobě rukavic, kufrů, brašnářského zboží a galanterie jako drásání, nýtováni, sesazování, zakládání, zasekávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých strojů, zařízení a pomůcek.38 - 1008-63-2/011.01.90
32-91-2/02rukavičkářskou výrobuH
D
Práce v konfekční výrobě rukavic jako je zakládání, číslování, ohýbání lemu, žehlení rukavic, šití ochranných prstů, šití pracovních, sportovních a technicky nenáročných typů vycházkových rukavic. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek.28 - 1008-63-2/021.01.90
32-91-2/03obuvnickou manipulaciH
D
Práce v opracovacích dílnách v proudové výrobě dílců obuvi spočívající v kosení, natírání dílců lepidly, přibíjení a připevňování, třídění, ukládání a kompletace, vysekávání malých dílců, zaklepávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých speciálních strojů, zařízení a pomůcek.28 - 1008-97-21.01.90
32-91-2/04obuvnickou montážH
D
Práce v montáži (konfekční výrobě] obuvi z předem zhotovených dílců (polotovarů] jako apretování, barvení, broušení, čištění, drásání, lepení, natírání, přibíjení, zajišťování, vyzouvání, žehlení apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek. Vykonávání prací v opravárenských dílnách.38 - 1008-98-21.01.90
32-91-2/05šití obuviH
D
Vykonávání prací v obuvnické dílně při zhotovování svršků obuvi, 'hlazení okrajů, kroužkování, kosení, nanášení lepidla a natírání dílců, našívání, sešívání, spojování, závorkování, zakončování apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých kroužkovacích, Sicích a dalších strojů, zařízení a pomůcek.28 - 1008-99-21.01.90
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-83-2Zpracování dřeva se zaměřením pro
33-83-2/01dřevařskou prvovýrobuHRuční a mechanické opracování materiálů a polotovarů. Uskladňování výrobků a polotovarů ručně nebo s použitím jednoduchých mechanizačních prostředků. Balení a nakládání výrobků a.polotovarů včetně jejich zajištění proti poškození. impregnace polotovaru a výrobků máčením nebo natíráním a jejich uskladňováni. Nakládání a skládání řeziva a dopravníků.36 - 808-90-21.01.90
33-83-2/02truhlářskou výrobuHVykonávání základních prací v oboru výroby nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí. Spoluobsluha zařízení při technologické přípravě konstrukčních materiálu vysoušením, plastifikací, tvarováním, přípravě a zpracování dýh po nalisování na nábytkové nebo stavební dílce. Hoblování, frézování, vrtání, broušení na seřízených strojích. Méně náročné práce při montáži a povrchové úpravě mořením, tmelením, nanášením nátěrových hmot.36 - 808-91-21.01.90
33-83-2/03kartáčnickou výrobuH
D
Základní práce ve výrobě kartáčů, štětců, štětek, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných, spočívající zejména v manipulačních pracích při přípravě kartáčnického materiálu roztříděním, řezáním, vázáním, dílčích montážích, ořezávání hlaviček a povrchové úpravě kartáčnických výrobků.2*)6 - 808-92-21.01.90
33-83-2/04dřevařskou druhovýrobuHNěkteré montážní práce, klížení, sesazování, drobné opravy polotovarů. Pomoc při vkládání výrobků do lisů a při odebírání. Sbíjení dílců, sesazování, bednění, montáž geletek, malých a středních škopků a beden. Ruční broušení výrobků. Povrchová úprava, balení výrobků, skladové a expediční práce.36 - 808-93-21.01.90
33-83-2/05drobnou dřevařskou výrobuH
D
Základní práce v oboru výrobků ze dřeva, textilu a umělých hmot spočívající zejména v: spoluobsluze zařízení při technologické úpravě materiálu vysoušením, manipulaci ve skladech materiálu řeziva, kulatiny a jiných materiálů (drátů, plechu, textilu, umělých hmot a vlákenpotřebných k výrobě hraček, pracích při povrchové úpravě tmelením, stříkáním, plnění a vybírání dílců z bubnů, máčení sítotiskem a ručním malováním, polepování obrázky a obtisky, montáži hraček klížením, sbíjením i návlekem, kompletaci seslav výrobků, adjustáži a expedici.2 6 - 808-94-21.01.90
33-83 2/06čalounění nábytkuH
D
Vykonávání základních prací v oboru čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a dekoratérských prací spočívajících v přípravě - čepovaní čalounických vycpávkových materiálů, stříhání nebo řezání čalounických materiálů a potahování tkanin a koženek strojně nebo pučně. Popruhování, přibíjení lepenkových nebo sololitových podkladů, výlisků na sedadle židlí, pérových pružin, pérového plátna a paspulí. Lemování, šití grádlů na šicím stroji, sváření potahů sedadel, popínání rámečků a rámů jutou nebo plátnem.36 - 808-96-21.01.90
33-83-2/07Čalounění dopravních prostředkůH
D
Vykonávání základních prací v oboru čalounění dopravních prostředků, zhotovování a opravy čalounění dopr. prostředků, spočívající v přípravě - stříhání nebo řezání čalounických materiálů, potahových tkanin a koženek, šití a spojování materiálu. Čalounění sedadel, opěradel, výplní dveří a ostatních částí dopr. prostředků, včetně potahování stropu automobilu. Popruhování, lemování, šití grádlů na šicím stroji, popínání rámů jutou nebo plátnem, jednoduché dekorační práce.36 - 81.01.90
33-96-2Košíkářská výrobaH
D
Řezání, vázání, vynášení vrbového proutí, třídění podle délky a síly proutí, ukládání do bazénu k umělému mízování. Řezání vrbových sazenic ve svazcích. Montáž košíkářských výrobků, šití víček a uch na dámské kabelky a ostatní košíkářské výrobky. Vaření vrbového proutí a holí v kotlích. Práce s umělými hmotami a přírodními pletivy.2*)6 - 809-95-21.01.90
36Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-86-2Stavební výroba se zaměřením pro
36-86-2/01podlahářské práceHKladení a opravy podlah z podlahových krytin, provedení podložek tlumících zvuk, kladení podlah vlysových z PVC prováděných na dřevěném nebo betonovém podkladu s přípravou, tříděním a úpravou kladečského materiálu (řezání, stříhání, lepení, broušení ruční i strojně, napouštění a leštění), příprava a míchání xylolitových směsí, kladení směsí a zpracování povrchu utažením, špachtlováním a nátěry s olištováním nebo osazením soklů.36 - 809-88-21.01.90
36-86-2/02pokrývačské práceHProvedení a opravy měkkých i tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů (tašky hladké a drážkované, azbestocementové desky z vlnovky, prejzy, desky z přírodní břidlice, asfalty a různé izolační vložky) na bednění, laťování nebo na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů s provedením úprav krytin na hřebenech, nárožích, úžlabích a okapech podle druhů krytiny, rozměřování ploch na kladení krytin, úprava krycího materiálu orýsováním, řezáním, dírkováním a štípáním.34 - 608-89-21.01.90
36-86-2/03zednické práceHBěžné stavební práce jako zdění nosných a výplňových zdí, příček na různých pracovištích stavební výroby spojené s přípravou směsí (malt, betonů, apod.), provádění jednoduchých vnitřních i vnějších omítek, základní betonářské práce, obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení při komplexních pracích v četách. Práce se dřevem a osazování výrobků PSV (zárubně, konzole, okna atd.).36 - 809-90-21.01.90
36-86-2/04stavební práceHManipulace a skladování stavebního materiálu, výroba maltovin a betonových směsí (ručně, strojně), základní zemní práce ruční (rovnání, mělké výkopy), přikopávky, náhozy, zásypy a humusování a zatravnění. Jednoduché stavební práce jako betonování nízkých základů, provádění oplocení, výpomoc u řemesel, a to jak u HSV tak i PSV, základní figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkého lešení (kozové), různých nájezdů, atd.26 - 809-91-21.01.90
36-86-2/05železobetonářskou výrobuHRuční i strojní výroba betonových směsí, jejich doprava, uložení, hutnění, povrchová úprava, ošetření, základní železářské práce (rovnání, stříhání, ohýbání, vázání a ukládání armatur), jednoduché bednění, betonování, provádění betonových mazanin a potěru. Obsluha základních strojů pro betonářské nebo železářské práce [míchačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka).36 - 809-92-21.01.90
36-86-2/06stavební zámečnictvíHDílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.36 - 809-93-21.01.90
36-862/07stavební klempířstvíHZhotovení, montáž, opravy stavebních klempířských výrobků s výběrem materiálů, zpracování materiálů na klempířských strojích i ručně, sestavování dílu do montážních celků pájením a nýtováním a osazováním klempířských stavebních výrobků (žlabů, odpadních trub, kolen, potrubí, lemování a oplechování pod krytiny na střechách o různých sklonech a tvarech apod.).36 - 8 **)09-94-21.01.90
36-86-2/08stavební tesařstvíHStrojní a ruční opracování dřeva, zhotovení, sestavení, montáž různých druhů tesařských výrobků a konstrukcí, stavby dřevěných lešení, provedení pevných i posuvných bednění stavebních dílců a konstrukcí pro ukládání výztuže a betonování.36 - 8**)09-95-21.01.90
36-86-2/09dlážděníHKladení a opravy venkovních dlažeb silnic a chodníků prováděné z lomového kamene, kostek různých velikostí nebo dřevěných špalíků do pískového lože, betonu nebo asfaltu, provádění dlažeb svahů nebo říčních koryt lomovým kamenem, spárování dlažeb cementovou maltou, provádění povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí nebo postřiky živicí (asfaltové koberce různých druhů).26 - 809-96-21.01.90
36-86-2/10malířské a natěračské práceHPříprava povrchu pod malty a nátěry, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech (omítkách, dřevě, kovech, sklu) a v různém provedení podle návrhů. Míchání a tónování barev.36 - 809-97-21.01.90
36-86-2/11stavební truhlářstvíHSestavování a opravy stavebních truhlářských výrobků (okna, dveře, stěny, vestavěný nábytek) a jejich osazování v objektech s provedením úprav a doplňků na místě montáže, sestavování dílců do montážních celků s přezkoušením funkce po montáž s úpravou (otvírání, těsnost apod.).36 - 809-98-21.01.90
36-86-2/12stavební sklenářstvíHZasklívání otvorových výplní (okna, dveře, přepážky) a konstrukcí (střechy, fasády) různými druhy skla na stavbách, řezání skla z tabulí podle výpisu na přesné rozměry pro jednotlivé stavby, zasklívání na tmel a beztmelé zasklívání, osazování a dosklívání celozasklených konstrukcí vstupů, výkladů apod.36 - 809-99-21.01.90
45Zemědělství a lesní hospodářství
45-72-2Zemědělská výroba se zaměřením pro
45-72-2/01chmelařstvíHProvádění úpravy chmele při uskladnění, sledování Jakosti, balení a expedice chmele ve speciálních obalech. Stavba a opravy chmelových konstrukcí běžných a vývojových typů. Rozměření pozemku podle stavebních plánů pro chmelové konstrukce běžných typů.26 - 945-91-21.01.90
45-72-2/02zahradnictví se zaměřením květinář -zelinář - ovocnářH
D
Květinář - zelinář - ovocnář. Odborné práce při ošetřování základních druhů květin, zelenin a ovocných dřevin. Příprava semen, obsluha secích strojů, výsevy, vysazování, rozmnožování, ošetřování uvedených kultur. Řez ovocných dřevin, hnojení a ochrana proti škůdcům a chorobám, sklizňové práce a třídění.36 -945-92-2/011.01.90
45-72-2/03zahradnictví se zaměřením sadovník - květinářH
D
Sadovník - květinář. Práce při úpravě terénu pro sadovnické základy, vysazování okrasných dřevin, ošetřování sadovnických základů, výsadba a ošetřování květinových záhonů, zakládání a ošetřování trávníkových ploch. Zazimování okrasných dřevin v sadovnickém základu.26 - 945-92-2/021.01.90
45-72-2/04rostlinnou a živočišnou výrobuH
D
Základní práce při přípravě osiva, sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při obsluze mlátiček, čističek a jiných zemědělských strojů. Odborné ruční práce při pěstování a množení zemědělských plodin včetně technických, léčivých a aromatických rostlin. Provádění posklizňové úpravy a skladování. Základní práce při ošetřování skotu, prasat a ovcí. Obsluha mechanizačních zařízení pro krmení a napájení. Příprava, úprava a dávkování krmiv, podávání krmných doplňků a přípravků veterinární prevence.36 - 945-93-21.01.90
45-72-2/05rostlinnou výrobuH
D
Příprava osiva, sadby, obsluha secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí a jiných jednoduchých zemědělských strojů.26 - 945-94-21.01.90
45-72-2/06opravy zemědělských strojůHProvádění jednoduchých prací při opravách zemědělských strojů. Demontáž zemědělských strojů a agregátů - smyky, válce, brány, pluhy. Obsluha vyvářecích van. Výměna kosy a žací lišty na žácích strojích. Demontáž valníku, výměna pneumatik a olejů. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátů. Běžná údržba.36 - 845-95-21.01.90
45-72 2/07vinohradnictví -ovocnářstvíH
D
Základní práce při přípravě osiva a sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při obsluze např. čističek a jiných zemědělských strojů (lisů, filtrů apod.). Zpracování hroznů. Pomocné práce při pěstování a rozmnožování vinné révy a ovocných dřevin.36 - 845-96-21.01.90
55Zdravotnictví
55-91-2Zdravotnictví se zaměřením pro
53-91-2/01zdravotnické a sociální zařízeníDVe zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče opravování pracovních a ochranných obleků, ložního prádla, příjem prádla a oděvů, třídění podle druhů a tkanin, značkování, sušení, strojní a ruční žehlení prádla a oděvů, volba a dávkování pracích prostředků apod., vykonávání běžného i těžšího úklidu pracovišť i s použitím strojů, příprava a třídění surovin k vaření, umývání a třídění použitého nádobí apod.26 - 855-91-21.01.90
64Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-59-2Obchodní provoz se zaměřením pro
64-59-2/01práci při přípravě jídelH
D
Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice jídel, teplé a studené kuchyně, příloh a teplých nápojů. Mytí nádobí a úklid pracoviště.36 - 864-94-21.01.90
64-95-2Polygrafická výroba se zaměřením pro
64-95-2/01knihárny a kartonážH
D
Vykonávání pomocných prací v knihárně, klížení, stužkování, svařování, šití, vrtání apod. Ovládání vlastností zpracovaných popisů, úpravy lepidel a znalost formátů a gramových vah papírů. Vykonávání jednoduchých i složitějších prací při ručním zpracování papíru, zhotovování výrobků z papíru i na strojním zařízení. Znalost používaných materiálů, jejich základních vlastností a zásad technologického zpracování.36 - 864-95-21.01.90

Poznámky pod čarou

*) V označených učebních oborech se pro mentálně a smyslově postižené žáky prodlužuje délka přípravy o jeden rok.

**) V označených učebních oborech se počet žáků při montážních pracích snižuje na 4 - 8.

Přesunout nahoru