Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 202/1989 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací

Částka 39/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí

ze dne 28. prosince 1989,

kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací

Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí v dohodě s Federálním cenovým úřadem podle § 35 odst. 2 a 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


§ 1

Zrušují se

1. vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 78/1977 Sb., o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací,

2. vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 173/1980 Sb., o jednotné údajové základně organizací.

§ 2

Zrušuje se

vyhláška federálního ministerstva financí č. 88/1972 Sb., o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

§ 3

Zrušují se tyto další obecně závazné právní předpisy Federálního statistického úřadu:

1. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek průmysl "2 Prům" (č. Vk 33/86 ze dne 13. 6. 1985) s přílohou "Seznamy výrobků a výkonů pro vyplňování výkazu Prům 3-12, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

2. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek rozvoj vědy a techniky "3 Tech" (č. Vk 185/86 ze dne 24. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

3. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek inženýrská a projektová činnost "4 Proj" (č. Vk 8/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

4. Směrnice ke státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba "5 Iv" (č. Vk 7/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

5. Výnos ze dne 23. 6. 1986 (č. Vk 607/87), kterým se mění a doplňuje směrnice "5 Iv", jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 19 z roku 1986,

6. Směrnice k státnímu statistickému výkazu o nákladech a výnosech podle činností Náklady 8A-01 "6 Nákl" (č. Vk 89/86 ze dne 14. 6. 1986), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

7. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek stavebnictví "7 Stav" (č. Vk 9/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

8. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek zemědělská výroba "8/1 Zem" (č. Vk 1/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

9. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek lesní hospodářství "9 Les" (č. Vk 3/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

10. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek nákup zemědělských výrobků "11 Nák" (č. Vk 5/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

11. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek vodní hospodářství "10 Vod Hosp" (č. Vk 4/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

12. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek silniční závodová doprava "12/2 Dop ZD" (č. Vk 10/86 ze dne 11. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

13. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek silniční doprava ČSAD "12/3 Dop ČSAD" (č. Vk 11/86 ze dne 12. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

14. Výnos ze dne 1. 7. 1986 (č. Vk 606/87), kterým se mění a doplňují směrnice "12/3 Dop ČSAD", jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 19 z roku 1986,

15. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek městská doprava "12/4 Dop Měst" (č. Vk 12/86 ze dne 12. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

16. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko- dodavatelské a výrobně spotřební vztahy "13/1 ODV" (č. Vk 186/86 ze dne 24. 6. 1985) s přílohou k směrnicím "13/1 ODV", jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

17. Výnos ze dne 17. 10. 1986 (č. Vk 663/87), kterým se mění a doplňují směrnice "13/1 ODV", jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 25 z roku 1986,

18. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek palivoenergetické hospodářství "13/2 Energ" (č. Vk 581/87 ze dne 10. 6. 1986), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 21 z roku 1986,

19. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek vnitřní obchod a veřejné stravování "14 VO" (č. Vk 240/86 ze dne 28. 6. 1985) s přílohou "Seznam zboží pro celostátní vykazování ve vnitřním obchodu", jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

20. Výnos ze dne 21. 2. 1986 (č. Vk 561/86), kterým se mění a doplňují směrnice "14 VO", jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 13 z roku 1986,

21. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek ubytovací služby a cestovní ruch "15 CR" (č. Vk 254/86 ze dne 2. 7. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

22. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek místní hospodářství a výrobní družstva "16/1 MH-VD" (č. Vk 207/86 ze dne 24. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

23. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek místní hospodářství a veřejně prospěšné služby "16/2 MH-VPS" (č. Vk 285/86 ze dne 29. 7. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

24. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek bytové hospodářství "17 Byt" (č. Vk 287/86 ze dne 30. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

25. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek pracovní neschopnost pro nemoc a úraz "18 Nem Úr" (č. Vk 52/86 ze dne 13. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

26. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek výpočetní technika "19 VT" (č. Vk 264/86 ze dne 26. 7. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

27. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek žáci středních odborných učilišť v národním hospodářství "20 Kádr" (č. Vk 37/86 ze dne 13. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

28. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek pracovníci a mzdy "21/1 Práce všeob" (č. Vk 38/86 ze dne 13. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

29. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek rozvoj iniciativy pracujících a socialistického soutěžení "21/2 IS" (č. Vk 39/86 ze dne 13. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

30. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek maloobchodní ceny zboží a služeb "23/1 Ceny MC" (č. Vk 1801/83 ze dne 16. 7. 1982), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 31 z roku 1982,

31. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek velkoobchodní ceny v průmyslu "23/2 Ceny VC" (č. Vk 658/87 ze dne 30. 9. 1986), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 25 z roku 1986,

32. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek ceny v zahraničním obchodě "23/3 Ceny ZO" (č. Vk 87/86 ze dne 12. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

33. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek nákupní ceny zemědělských výrobků "23/4 Ceny NC-Zem" (č. Vk 409/81 ze dne 23. 7. 1980), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 12 z roku 1981,

34. Výnos ze dne 14. 6. 1983 (č. Vk 2360/84), kterým se mění a doplňují směrnice "23/4 Ceny NC Zem", jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 19 z roku 1983,

35. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek ceny dodávek do zemědělství "23/5 Ceny D-Zem" (č. Vk 88/86 ze dne 13. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

36. Směrnice k vyplňování registračního listu stavby Iv Rs 3-50, změnového registračního listu Stavby Iv Rs 3a-50 a seznamu registračních čísel staveb Iv Rs 1-24 (č. Vk 2627/84 ze dne 3. 2. 1984), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 21 z roku 1984,

37. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek pracovní místa v průmyslových podnicích "28 Pm" (č. Vk 32/86 ze dne 12. 6. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

38. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek zahraniční obchod "29 ZO" (č. Vk 430/86 ze dne 29. 10. 1985), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 1 z roku 1986,

39. Výnos ze dne 24. 1. 1985 (č. Vk 2902/85), kterým se ukládá sestavování a předkládání státního statistického výkazu ZO V 4-12 o vývozu výrobních podniků, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 33 z roku 1985,

40. Výnos ze dne 12. 9. 1985 (č. Vk 2928/85), kterým se upravuje statistické výkaznictví o práci v důsledku aktualizace JKZ, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 26 z roku 1985,

41. Výnos ze dne 11. 1. 1982 (č. Vk 1528/82), o vykazování ukazatelů sledovaných v běžných velkoobchodních cenách, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 3 z roku 1982.

§ 4

Zrušují se tyto další obecně závazné právní předpisy federálního ministerstva financí:

1. Pokyny pro vedení účetnictví ve veřejném stravování v souvislosti se zavedením jednotné tvorby cen ve veřejném stravování od 1. července 1973 ze dne 12. června 1973 č. j. XV/3-14014/1973, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7 z roku 1974,

2. Směrnice o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek organizací spotřebního družstevnictví ze dne 20. července 1973 č. j. XV/3-16677/1973, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7 z roku 1974,

3. Pokyny pro provádění rozborů hospodářské činnosti státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu ze dne 7. listopadu 1973 č. j. XV/23292/1973, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7 z roku 1974,

4. Směrnice pro prověřování a schvalování ročních účetních závěrek výrobních družstev ze dne 8. listopadu 1973 č. j. XV/3-20034/1973, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7 z roku 1974,

5. Pokyny pro účtování a vykazování inženýrské činnosti při kompletaci dodávek technologického zařízení v rámci vyšších dodavatelských funkcí ze dne 29. prosince 1973 č. j. XV/1-28267/1973, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 6 z roku 1975,

6. Opatření v souvislosti se zavedením upraveného účetnictví od 1. ledna 1977, popř. od 1. ledna 1976, ze dne 31. prosince 1975 č. j. XV/1-32333/1975, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 13 z roku 1976,

7. Úpravy směrnic pro rozpočetnictví hospodářských organizací pro organizace zahraničního obchodu ze dne 15. června 1977 č. j. XV/3-11657/1977, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 9 z roku 1978,

8. Směrnice pro sledování nákladů a výnosů výstav ze dne 30. června 1977 č. j. XV/2-15477/1977, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 9 z roku 1978,

9. Pokyny pro účtování cenových rozdílů vzniklých záměnou účelu spotřeby nakoupených dílů ze dne 13. prosince 1977 č. j. XV/1-27897/1977, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 9 z roku 1978,

10. Směrnice o prověřování a schvalování ročních závěrek organizací bytového družstevnictví v ČSSR ze dne 7. prosince 1979 č. j. XV/3-20650/1979, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 18 z roku 1980,

11. Směrnice pro rozpočetnictví hospodářských organizací ze dne 31. srpna 1981 č. j. XV/1-15670/1981, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8 z roku 1982,

12. Směrnice pro účtování o kooperačních vztazích při spolupráci v zemědělství, při níž nevzniká nová organizace, ze dne 14. prosince 1983 č. j. VII/1-21917/1983, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 19 z roku 1984,

13. Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace ze dne 31. května 1985 č. j. VII/9333/1985, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 33 z roku 1985,

14. Směrnice pro předkládání účetních a souhrnných účetních výkazů hospodářských organizací ústředně řízených od roku 1986 "M 25 a" ze dne 30. ledna 1986 č. j. VII/1-1851/1986, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7 z roku 1986,

15. Pokyny pro předkládání účetních a souhrnných účetních výkazů hospodářských organizací řízených národními výbory od roku 1986 "M 25 b" ze dne 30. ledna 1986 č. j. VII/1-1791/1986, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7 z roku 1986,

16. Směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů ze dne 10. června 1985 č. j. VII/1-10575/1985, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 33 z roku 1985,

17. Průřezový oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny prací a služeb výpočetní a jiné techniky ze dne 22. května 1987 č. j. VII/2-7957/1987, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 20 z roku 1987,

18. Průřezový oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny montážních prací ze dne 31. října 1985 č. j. VII/1-19459/1985, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 20 z roku 1987,

19. Průřezový oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny projektových prací a inženýrské činnosti ze dne 29. prosince 1985 č. j. VII/2-23580/1985, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 20 z roku 1987,

20. Průřezový oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny vývozních a dovozních výkonů ze dne 28. prosince 1985 č. j. VII/2-23578/1985, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 20 z roku 1987,

21. Průřezový oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny za užívání ubytovacího zařízení ze dne 23. prosince 1985 č. j. VII/2-23577/1985, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 20 z roku 1987,

22. Průřezový oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny stavebních prací ze dne 29. prosince 1985 č. j. VII/2-24000/1985, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 20 z roku 1987,

23. Výnos o vedení účetnictví v podniku řízeném svazy bytových družstev ze dne 24. listopadu 1988 č. j. V/2-19598/1988, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 47 z roku 1988.

§ 5

Pro statistická zjišťování a účetní výkaznictví za rok 1989 se použijí předpisy uvedené v § 3 a 4.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Předseda Federálního statistického úřadu: v z. Bosák v. r.

Ministr financí Československé socialistické republiky: Klaus v. r.

Přesunout nahoru