Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 180/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování

Částka 36/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

180

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 17. listopadu 1989

o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky a ministerstva obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování, se mění takto:

1. Z názvu vyhlášky se vypouštějí slova "a pro průmyslové zpracování".

2. V § 1 odst. 1 se vypouští písmeno b).

3. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "a § 16 odst. 1".

4. § 5 se vypouští.

5. V § 6 se vypouští odstavec 1 a z odstavce 2 se vypouštějí slova "a 17"; zároveň se zrušuje číslování odstavců. Z nadpisu pod § 6 se vypouštějí slova "Prověřování plnění a".

6. § 7 se vypouští.

7. § 8 se vypouští.

8. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Organizace se dohodnou, koho zmocní k podání posudku o jakosti a o rozdílech dodaného množství.".

Poznámka č. 2 pod čarou se vypouští.

9. § 12 odst. 3 první věta zní: "V případě nepřítomnosti dodavatele při splnění dodávky je odběratel povinen učinit oznámení o rozdílech oproti stavu, který uvedl dodavatel v průvodních dokladech, a o vadách telefonicky, telegraficky nebo dálnopisem.".

10. Část třetí se vypouští. Poznámky č. 3 a 4 pod čarou se vypouštějí.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Přesunout nahoru