Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 179/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací

Částka 36/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

179

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 17. listopadu 1989

o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhu Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úřadu geodézie a kartografie a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací, se mění takto:

1. V § 2 se vypouštějí slova "již v období přípravy střednědobého a prováděcího plánu".

2. § 3 až § 5 se vypouštějí.

3. § 6 odst. 1 se vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

4. Úvodní věta § 6 zní: "Kromě náležitostí stanovených zákonem obsahuje smlouva o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací (dále jen "smlouva o přípravě dodávek") zpravidla též tyto údaje:".

5. V § 7 odst. 1 první dvě věty zní: "Odběratel předkládá dodavateli poptávku ve lhůtě stanovené ve smlouvě o přípravě dodávek; není-li smlouva o přípravě dodávek uzavřena, předkládá ji ve lhůtě, ve které je obvyklé předložit návrh smlouvy o přípravě dodávek na příslušný rok.".

6. V § 21 text v závorce zní: "[§ 6 písm. f)]"


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Přesunout nahoru