Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 17/1989 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku

Částka 3/1989
Platnost od 17.02.1989
Účinnost od 17.02.1989
Zrušeno k 28.12.1989 (164/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 17. února 1989

o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 1) se dopustí ten, kdo organizuje zakázané nebo neohlášené veřejné shromáždění, manifestaci nebo průvod (dále jen "veřejné shromáždění"), účastní se takového veřejného shromáždění, nebo neuposlechne výzvy k jeho rozpuštění nebo opuštění, nebo v souvislosti s ním jiným způsobem porušuje veřejný pořádek.

§ 2

Za přestupek uvedený v § 1 lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kčs.

§ 3

V blokovém řízení 2) lze za přestupek uvedený v § 1 uložit pokutu až do výše 500 Kčs.

§ 4

Není-li v tomto zákonném opatření stanoveno jinak, platí o přestupku a jeho projednávání obecné předpisy. 2)


§ 5

Ustanovení § 3 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku, se mění tak, že se vztahuje pouze na porušení rozhodnutí o zastavení činnosti nebo rozpuštění dobrovolné organizace.


§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kempný v. r.

Pitra v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních.
§ 7 až 11 vyhlášky č. 320/1951 Ú. l., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění vyhlášky č. 158/1957 Ú. l.
§ 1 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku.

2) Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru