Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 168/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

168

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 15. listopadu 1989,

kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 81 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:


Čl. I

Ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, zní takto:

"(2) Jednorázové mimořádné odškodnění podle odstavce 1 se poskytuje

a) dítěti poškozeného ve výši 8 000 Kčs,

b) manželu poškozeného ve výši 5 000 Kčs,

c) rodičům poškozeného v úhrnné výši 5 000 Kčs,

d) dalším osobám, které byly odkázány výživou na poškozeného, do úhrnné výše 5 000 Kčs.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Pitra v. r.

Přesunout nahoru