Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

Částka 31/1989
Platnost od 30.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

140

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 17. listopadu 1989,

kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin, se mění takto:

1. V § 2 se odstavce 1 a 3 vypouštějí. Dosavadní odstavce 2 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

2. § 12 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v . r.

Přesunout nahoru