Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 135/1989 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky

Částka 31/1989
Platnost od 30.11.1989
Účinnost od 30.11.1989
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

135.

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 29. listopadu 1989,

kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, se mění takto:

1. Článek 4 se vypouští.

2. Článek 6 zní:

"Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a národností, sociálních vrstev a zájmových skupin. Mohou se v ní sdružovat politické strany, společenské a zájmové organizace.".

3. Článek 16 odst. 1 zní:

"(1) Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

v z. Marko v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru