Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 117/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.

Částka 28/1989
Platnost od 30.10.1989
Účinnost od 01.11.1989
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

117

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 18. října 1989,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech:


Čl. I

Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 3 odst. 2 zní:

"(2) Poslanci národních výborů, na jejichž území je provozována městská hromadná doprava, mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky městské hromadné dopravy v územním obvodu, v němž je městská hromadná doprava provozována.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1989.


Pitra v. r.

Přesunout nahoru