Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 117/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.

Částka 28/1989
Platnost od 30.10.1989
Účinnost od 01.11.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

117

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 18. října 1989,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech:


Čl. I

Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 3 odst. 2 zní:

"(2) Poslanci národních výborů, na jejichž území je provozována městská hromadná doprava, mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky městské hromadné dopravy v územním obvodu, v němž je městská hromadná doprava provozována.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1989.


Pitra v. r.

Přesunout nahoru