Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 116/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu

Částka 28/1989
Platnost od 30.10.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 21.03.1994 (39/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

116

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 5. října 1989,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 176 písm. c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se na konci připojují tato slova: "a organizací.".

2. § 2 zní:

"§ 2

(1) Občan uvedený v § 1 má ode dne následujícího po dni uvolnění nárok na starobní důchod, jestliže

a) byl zaměstnán nejméně 25 roků,

b) do dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení mu chybějí ke dni uvolnění nejvýše dva roky a

c) příslušný národní výbor mu nemůže zajistit zaměstnání, které odpovídá duševním a tělesným schopnostem, zdravotnímu stavu, osobním a rodinným poměrům občana a je přiměřené jeho kvalifikaci.

(2) Občan uvedený v § 1, který byl uvolněn ze zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech z důvodu provádění útlumového programu schváleného příslušnou vládou, má ode dne následujícího po dni uvolnění za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) a c), nárok na starobní důchod též, chybí-li mu ke dni uvolnění do dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení nejvýše pět roků, jestliže byl v zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech zaměstnán nejméně 15 roků, a jde-li o takové zaměstnání v uranových dolech, nejméně 10 roků.

(3) Pro výši starobního důchodu a v případech uvedených v odstavci 1 i pro nárok na starobní důchod se přičítá k době zaměstnání i doba ode dne následujícího po dni uvolnění do dne dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení. Byl-li občan uvolněn ze zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie, započítává se přičtená doba jako zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie, z něhož byl občan uvolněn.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Adamec v. r.

Přesunout nahoru