Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 114/1989 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 27/1989
Platnost od 18.10.1989
Účinnost od 18.10.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, v slovenském vydání,

2. v zákonu o hospodářské arbitráži (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 71/1989 Sb., v slovenském vydání,

3. v hospodářském zákoníku (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 80/1989 Sb., v českém vydání

1. V § 43 odst. 5 v čtvrtém řádku má být místo "za rok 1989" správně uvedeno "za rok 1988".

2. § 37 odst. 1 správně zní:

"Ak na základe predložených dôkazov, prípadne vykonaného vyšetrenia je predmet sporu celkom objasnený, možno v majetkových sporoch a celkom výnimočne aj v iných hospodárských sporoch rozhodnúť bez arbitrážneho pojednávania.".

3. V části sedmé v hlavě třetí za slovy "§ 260 - zrušen" číselné označení následujícího paragrafu správně zní:

" § 260a".

Redakce

Přesunout nahoru