Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy

Částka 27/1989
Platnost od 18.10.1989
Účinnost od 26.03.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. září 1989

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy


Dne 26. března 1989 byla v Male podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Maledivy,

vedené přáním ulehčit a rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, umění a zdravotnictví,

přesvědčené, že tato spolupráce účinně napomůže posílení přátelských vztahů mezi národy obou států,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví, sdělovacích prostředků a sportu na zásadách porozumění a přátelství a při respektování zákonů druhého státu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a společenskými organizacemi obou států včetně vědců, umělců, pracovníků v oblasti školství, kultury a společenských organizací.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních, divadelních, filmových děl a výstav a vydávání vědeckých a uměleckých děl druhého státu.

Článek 4

Obě smluvní strany budou podporovat výměnu knih, kulturních, vědeckých a uměleckých časopisů a filmů mezi knihovnami a jinými institucemi obou států.

Článek 5

Smluvní strany budou poskytovat občanům druhého státu stipendia ke studiu na svých školách, vědeckých a kulturních institucích.

Článek 6

Smluvní strany prozkoumají otázku uznávání dokladů o vzdělání a vědeckých hodností, a pokud to budou považovat za nutné, uzavřou za tímto účelem zvláštní dohodu .

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti filmu, rozhlasu, televize a tisku.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovními organizacemi a sportovci obou států a pořádání sportovních utkání.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti medicíny, lékařské vědy a zdravotnictví.

Článek 10

K provádění této dohody se smluvní strany diplomatickou cestou dohodnou o akcích , které mají v úmyslu pořádat v budoucím období, anebo, pokud to budou považovat za nutné, budou sjednávat na určitá časová období prováděcí plány.

Článek 11

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s roční výpovědní lhůtou.

Dáno v Male dne 26. března 1989 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Zdeno Litavský v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Československé socialistické republiky

Za vládu

Republiky Maledivy:

Fathula Jameel v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru