Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 10/1989 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku

Částka 2/1989
Platnost od 14.02.1989
Účinnost od 14.02.1989
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 14. února 1989

k ochraně veřejného pořádku

V zájmu ochrany veřejného pořádku se předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, usneslo na tomto zákonném opatření:


Čl. I

V ustanovení § 156a trestního zákona se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok".

Čl. II

Ustanovení § 6 zákona č. 150/1969., o přečinech, se mění a doplňuje takto:

1. slova "tři měsíce" se nahrazují slovy "šest měsíců";

2. částka "5000 Kčs" se nahrazuje částkou "20 000 Kčs";

3. za ustanovení písmene b) se připojuje ustanovení písmene c) tohoto znění:

"c) vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachovávání veřejného pořádku.".


Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v.r.
Indra v.r.
Adamec v.r.

Přesunout nahoru