Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c8/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 8/1988
Platnost od 19.04.1988
Účinnost od 01.04.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1988 ze dne 15. března 1988 o odměňování pracovníků převedených pro překročení nejvýše přípustné dávky ionizujícího záření v jaderných elektrárnách na jinou práci.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1988 a vztahuje se na dělníky a technickohospodářské pracovníky organizací v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky.

Výnos byl zveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1988 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a na generálních ředitelstvích koncernů České energetické závody Praha a Slovenské energetické podniky Bratislava;

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2/1988 ze dne 16. března 1988, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1981 o odměňování dělníků (registrovaný v částce 6/1982), ve znění výnosu č. 1/1985 (registrovaný v částce 8/1985).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1988 a je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1988. Do výnosu lze nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva;

3. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1988 ze dne 22. března 1988 o poskytování odstupného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1988 a vztahuje se na vybrané specialisty, kteří přejdou z organizací v odvětví energetiky do nově budovaných jaderných elektráren.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1988 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a na generálních ředitelstvích koncernů České energetické závody Praha a Slovenské energetické podniky Bratislava.

Přesunout nahoru