Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c6/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1988
Platnost od 07.04.1988
Účinnost od 01.04.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský štatistický úrad

vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady číslo 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií výnos z 15. marca 1988 č. 345/1988-05, ktorým sa menia smernice Slovenského štatistického úradu z 12. 2. 1986 č. 287 1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle (reg. v čiastke 2/1986 Zb.).

Výnosom sa mení obsahové vymedzenie ukazovateľov sledovaných republikovým štatistickým výkazom Real S 14-04, znižuje sa počet týchto ukazovateľov a mení sa spôsob vyplňovania republikového štatistického výkazu Real/S 14-04.

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1988. Republikový štatistický výkaz Real/S 14-04 sa predloží podľa tohto výnosu prvýkrát za 1. štvrťrok 1988.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a možno do neho nazrieť na všetkých štatistických orgánoch Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru