Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c6/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1988
Platnost od 07.04.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky, českým výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice výnos ze dne 27. prosince 1987 čj. 6594/87, kterým se doplňuje díl 09 výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971 ze dne 3. ledna 1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají hornímu zákonu, ve znění výnosu č. 13/1986 ze dne 7. 12. 1986.

Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadě v Praze a na všech obvodních báňských úřadech.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Přesunout nahoru