Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c6/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1988
Platnost od 07.04.1988
Účinnost od 01.03.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky výnos z 11. januára 1988 č. 230/1988-44, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie.

Výnos nadobudne účinnosť 1. marcom 1988. Súčasne sa zrušuje úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. novembra 1978 č. 12 742/1978-44, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie (reg. č. 34/1978 Zb., zošit 11/1978 Zvestí MŠ a MK SSR) v znení úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. apríla 1981 č. 6 282/1981-44 (reg. č. 17/1981 Zb., zošit 6/1981 Zvestí MŠ SSR a MK SSR).

Do výnosu možno nazrieť na rektorátoch vysokých škôl a dekanátoch samostatných fakúlt, v ostatných organizáciách ústredne riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a na odboroch školstva národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociáinom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky výnos z 5. decembra 1988 č. 11 026/1988-402 o doplnení výnosu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. januára 1988 č. 230/1988-44, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie (registrovaný v čiastke 6/1988 Zb. a uverejnený v zošite 2/1988 Zvesti MŠ SSR a MK SSR). Výnosom sa dopĺňa u niektorých povolaní popis pracovnej činnosti, najmä pokiaľ ide o práce s chemickými karcinogénmi a práce s látkami neznámého účinku. Výnos nadobudne účinnosť 1. januárom 1989 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR. Do výnosu možno nazrieť na rektorátoch vysokých škôl a dekanátoch samostatných fakúlt, v ostatných organizáciách ústredne riadených Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky a na odboroch školstva národných výborov Slovenskej socialistickej republiky.

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos z 20. mája 1992 č. 3 990/1992-41, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. augusta 1988 č. 230/1988-44, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie (registrovaný v čiastke 6/1988 Zb.), v znení výnosu o doplnení výnosu Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 5. decembra 1988 č. 11 026/1988-402 (registrovaný v čiastke 50/1988 Zb.) sa mení a dopĺňa podľa prílohy tohto výnosu. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a je uverejnený v zošite 7-8/1992 Zvestí MŠMŠ SR a MK SR a možno doň nazrieť na Ministerstve školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru