Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1988
Platnost od 07.04.1988
Účinnost od 01.03.1988
Zrušeno k 29.05.1990 (218/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 26. února 1988 čj. 431-1112-13.1.1988, kterým se mění výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení.

Výnosem je přenesena rozhodovací pravomoc k poskytování příplatku za práci v místech se ztíženými životními podmínkami i pracovníkům, kteří nesplňují podmínku bydlení v těchto místech, z ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky na organizace.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1988 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 1/1988. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů a v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru