Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c6/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1988
Platnost od 07.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 01.01.1998 (261/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR, ministerstvem zdravotnictví SSR a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1988, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým v resortu všeobecného strojírenství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988. Byl zaslán všem organizacím resortu všeobecného strojírenství a bude publikován ve Věstníku FMVS č. 3/1988. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, v jim řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMVS.

Dnem účinnosti tohoto výnosu se v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství ruší příkaz ministra těžkého průmyslu č. 12/1968, kterým se vydává seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým v resortu těžkého průmyslu, který byl uveřejněn ve Zpravodaji MP ČSR č. 5/1969.

Přesunout nahoru