Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c50/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a Česká odborová rada

vydaly podle § 19 odst. 1 zákona č. 20/1960 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 12 odst. 4 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, výnos ze dne 17. listopadu 1988 čj. LP/3-265-3.11.88 o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

Výnos upravuje podmínky poskytování lázeňské péče, opatření související s léčebným pobytem a dopravou do lázeňských léčeben a odchylky pro některé skupiny nemocných. Součástí výnosu je indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, dorost a děti, který stanoví povinná vyšetření a obecné kontraindikace lázeňské péče, indikace, kontraindikace a speciální podmínky poskytování lázeňské péče v jednotlivých lázeňských léčebnách.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Výnos je uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR v částce 5/1988 a lze do něj nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV (NV hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví, sociálních věcí a pracovních sil Jihočeského KNV), v odborech zdravotnictví a sociálních věcí ONV, v ústavech národního zdraví, v krajských odborových radách (Pražské odborové radě) a v okresních odborových radách.

Přesunout nahoru