Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c50/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

vydalo se zřetelem na ustanovení § 5 zákona č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (úplné znění č. 142/1988 Sb.), a ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 14. prosince 1988, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy.

Zrušuje se

1. výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 8/1974 Věstníku MO ČSR o úpravě nástupních platů absolventů škol (reg. v částce 2/1974 Sb.),

2. Instrukce ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 6/1979 Věstníku MO ČSR o některých opatřeních k zabezpečení poctivosti prodeje a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví ve veřejném stravování (reg. v částce 14/1979 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky v částce 6 pod pořadovým číslem 6.

Přesunout nahoru