Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c50/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, bývalým ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 24. května 1988 čj. 20 214/52/OEVH/88, o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 18. ledna 1982 čj. 25 933/OEVH/3/81 (reg. v částce 12/1982 Sb.), ve znění výnosu ze dne 29. března 1985 čj. 34 537/OEVH/3/85 (reg. v částce 16/1985 Sb.).

Výnos se vztahuje na pracovníky organizací vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v ČSR a byl uveřejněn ve Věstníku MLVD ČSR v částce 1/1989 pod poř. č. 1.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1988 a je možno do něj nahlédnout na MLVD ČSR.

Přesunout nahoru