Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c50/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

po projednání s ústředním výborem Svazu družstevních rolníků, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství vydalo podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví, výnos ze dne 20. prosince 1988 čj. FM 1-1901/1988 o odměňování členů a pracovníků v jednotných zemědělských družstvech a ve společných podnicích.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku federálního ministerstva zemědělství a výživy v částce 1 ze dne 2. ledna 1989 pod č. 2, do něhož lze nahlédnout na federálním ministerstvu zemědělství a výživy, ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvu zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru