Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c50/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu a se Státní bankou československou vydalo podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, výnos o opatřeních v devizové zainteresovanosti pro rok 1989 čj. FMF III/2-20 000/88. Tímto výnosem se mění provádění výnosu č. 10/1985 Věst. FMZO o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti, ve znění výnosu č. 13/1987 Věst. FMZO, který byl v úplném znění publikován ve Finančním zpravodaji č. 8/1987 ze dne 15. 1. 1988. Provádění devizové zainteresovanosti se mění od 1. 1. 1989 v souladu s usnesením vlády ČSSR č. 202/1988, kterým bylo stanoveno obecné uplatnění systému devizových normativů, odvodů a dotací. Následkem toho nebude vznikat u těchto organizací devizová zainteresovanost podle části druhé až páté. Devizová zainteresovanost bude nadále vznikat podle části šesté až deváté. Dále se výnosem zajišťuje v části pojednávající o devizovém zvýhodnění autorů soulad se zákonem č. 175/1988 Sb., kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

Výnos o opatřeních v devizové zainteresovanosti pro rok 1989 bude publikován ve Finančním zpravodaji č. 8/1988. Nahlédnout do něj lze na federálním ministerstvu financí odd. III/2, na federálním ministerstvu zahraničního obchodu v odb. 2 a ve Státní bance československé ve správě 30, která jej bude publikovat pro potřeby bankovní soustavy ve Zpravodaji SBČS. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1989.

Přesunout nahoru