Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c49/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 20. 12. 1988 čj. MH/1-11420/2970/1988, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 6. 8. 1986 čj. MH/13-8390/2470/86 o poskytování náhrad pracovníkům v organizacích místního hospodářství za používání vlastního nářadí, strojů, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce a o poskytování režijních náhrad (reg. v částce 19/1986 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru