Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c49/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 30.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, státní správy výnos ze dne 29. listopadu 1988 čj. 14.200/88-SÚOP o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná.

Za chráněné krajinné oblasti se prohlašují: Český ráj (kraj Středočeský a Východočeský) a Moravský kras (kraj Jihomoravský). Za státní přírodní rezervace se prohlašují: na území hl. města Prahy Bažantnice v Satalicích a Roztocký Háj - Tiché údolí; na území Středočeského kraje Černínovsko, Čertova skála, Karlštejn, Klokočka, Koda, Kokořínský důl, Kopeč, Kosova Hora, Lipovka, Písečný přesyp u Píst, Podhrázský rybník, Polabská černava, Rečkov, Skalka u Žehušic, Stráň u Chroustova, Stráně u splavu, Svatá Alžběta, Úpor, V bahnách, Voděradské bučiny, Vraní skála, Vrch Baba u Kosmonos, Vrch Káčov, Zdická skalka u Kublova, Žehuňská obora, Žehuňský rybník; na území Jihočeského kraje Boubínský prales, Čertova stěna, Dívčí kámen, Doubí u Žíšova, Choustník, Chýnovská jeskyně, Klet, Mrtvý luh, Na Mšálech, Nový rybník, Ostrov Markéta, Písečný přesyp u Vlkova, Ruda, Řežabinec, Slavkovský chlumek, Slepičí vršek, Stará řeka, Terčino údolí, Trojmezná hora, Tůně u Špačků, V rájích, Velký a Malý Tisý, Vlásenický potok, Vyšenské kopce; na území Západočeského kraje Bělč, Bělyšov, Bučina u Žďáru, Hádky, Herštýn, Hora, Hůrky, Chejlava, Chlum, Jezvinec, Kamenný rybník, Komorní hůrka, Krašov, Lužany, Netřeb, Pleš, Prácheň, Přimda, Příšovská homolka, Pučanka, Rašeliniště Huť v Českém lese, Rotava, Starý rybník, Zvoníčkovna, Žďár; na území Severočeského kraje Bílé stráně, Borečský vrch, Čičov, Farská louka, Háj Petra Bezruče, Holý vrch, Hradišťanská louka, Hradiště, Jánský vrch, Konvalinkový vrch, Košťálov, Líska, Lovoš, Malý Bezděz, Milá, Milešovka, Provodínské kameny, Rač, Raná, Sluneční dvůr, Štěpánovská hora, Tobiášův vrch; na území Východočeského kraje Babiččino údolí, Bažantnice v Uhersku, Bohdanečský rybník a rybník Matka, Borek, Boršov u Litětin, Boušovka, Bukačka, Buky u Vysokého Chvojna, Černá stráň, Černohorské rašeliniště, Černý důl, Čertovy hrady, Dubno, Habrov, Hradní kopec Litice, Hrobka, Chropotínský háj, Kamenná Hůra, Kočičí skály, Kovačská bažantnice, Křížová cesta, Letohradská bažantnice, Lichnice, Miletínská bažantnice, Mlýnský rybník a rybník Rohlík, Modlivý důl, Na hradech, Na hranicích, Na obůrce, Nedošínský háj, Oheb, Ostaš, Peliny, Pod Vrchmezím, Polom, Sedloňovský vrch, Selský les, Sítovka, Staré Ransko, Stvořidla, Sutice, U císařské studánky, U černoblatské louky, U glorietu, U Houikvice, U parku, Údolí Jizery u Semil a Bítouchova, Úlibická bažantnice, V bažinkách, V bukách, V dole, V koutech, Ve Slatinské stráni, Vodní tůň, Vřešťovská bažantnice; na území Jihomoravského kraje Baračka, Bralová, Braniska, Cahnov, Černíč, Červený rybníček, Čubernice, Dolní vinohrádky, Drážov, Dubina, Habří, Hádecká planinka, Háj u Lipová, Hošťálka, Chropyňský rybník, Javořina, Jezírko Kutnar, Kamenec, Kamenný vrch, Kočičí skála, Kovářův žleb, Křéby, Květné jezero, Květnice, Lednické rybníky, Louky pod Kumstátem, Lutonina u Vizovic, Mniší hora, Mohelenská hadcová step, Mrázkova louka, Na Chmelově, Na Jančích, Na kocourkách, Na letišti, Na želechovických pasekách, Obora, Oskovec, Oulehla, Pekárka, Pernovka, Písečný rybník, Plácky, Pod Kozincem, Pouzdřanská step, Přehon, Ptáčovský kopeček, Pustý kopec u Konic, Ranšpurk, Růžový vrch, Skalka - Polomsko, Skařiny, Sokolí skála, Soutok, Stepní stráň u Komořan, Stonáč, Strabišov, Syenitové skály u Pocoucova, Šévy, Špice, Tabulová, U Bezděkova, Údolí Chlébského potoka, Včelín, Velatická slepencová stráň, Velké Družďavy, Větrník, Vlčnovský háj, Za Hrnčířkou, Žákova hora; na území Severomoravského kraje Bečevná, Bučina pod Františkovou myslivnou, Divoký důl, Dubcová, Františkov, Galovské lúky, Hořina, Hůrka u Hranic, Ježůvka, Kamenice, Lačnov, Lhotka u Přerova, Louka za Klenovém, Malá Kobylanka, Malá Kotlina, Mazák, Mionší, Na Popovickém kopci, Nad kostelíčkem, Petrovy kameny, Plané loučky, Plenisko, Pod Juráškou, Pozděchov, Rašeliniště Skřítek, Razula, Rejvíz, Salajka, Šerák a Keprník, Šipka, Škrabalka, Špraněk, Těšice, Tučapská skalka, U bílých hlín, U Strejčkova lomu, Úvalenské louky, V oboře, Velká Kobylanka, Velká Kotlina, Vrchol Pradědu, Zástudánčí, Zubří, Žebračka. Za chráněná naleziště se prohlašují: Holý vrch v kraji Středočeském a Borecká skalka v kraji Východočeském.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Bude publikován ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, na krajských národních výborech, na krajských střediscích státní památkové péče a ochrany přírody a na okresních národních výborech, podle územního vymezení chráněných území.

V příloze II. výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 14 200/88-SOUP ze dne 29. 11. 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.) se vypouštějí tyto rezervace: Divoký důl, Malá kotlina, Petrovy kameny, Velká kotlina, Vrchol Pradědu, Rejvíz a Žákova hora.

V příloze II se vypouští text: "SPR "Staré Ransko", k.ú. Staré Ransko v okrese Havlíčkův Brod; částka 24/1956 Ú.l.

V příloze II se zrušuje text "SPR "Mazák", k. ú. Staré Hamry v okrese Frýdek-Místek; částka 87/1956 Ú. l.".

1. V § 1 odst. 5 se zrušují slova "SPR Lipovka,".

2. V příloze č. II se zrušuje položka "SPR "Lipovka," k. ú. Káraný v okrese Praha-východ; vyhláška MŠO č. B-200.716/46-III/1 ze dne 6. 11. 1946".

V příloze II výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14.200/88 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná se slova „SPR „Dolní vinohrádky“, k. ú. Čechovice II v okrese Prostějov; částka 115/1952 Ú. l.“ a slova „SPR „Plácky“, k. ú. Velké Němčice v okrese Břeclav; částka 270/1950 Ú. l.“ zrušují.

Přesunout nahoru