Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c49/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky

vydalo podle § 29 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), výnos čj. 191/23 737/1988 ze dne 5. prosince 1988, kterým se zrušují směrnice ministerstva financí České socialistické republiky pro tvorbu a použiti finančních rezerv a fondu intenzifikace v odvětví zemědělství čj. 251/19 122/1982 ze dne 26. 10. 1982, registrované v částce 35/1982 Sb., ve znění směrnic ministerstva financí České socialistické republiky, kterými se mění směrnice pro tvorbu a použití finančních rezerv a fondu intenzifikace v odvětví zemědělství čj. 251/3 433/86 ze dne 24. 2. 1986, registrované v částce 7/1987 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 8/1988.

Přesunout nahoru