Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c47/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1991 (389/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 26 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky výnos čj. II/4-19 558/88 ze dne 15. prosince 1988 o úlevách na dani z příjmů obyvatelstva občanům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a úlevy se poskytují podle tohoto výnosu již při vyměření daně za rok 1988.

Výnos bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout u místních národních výborů nebo u finančních odborů městských, obvodních nebo okresních národních výborů.

Přesunout nahoru