Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c47/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální cenový úřad, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky

vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle článku II. odst. 2 zákona ČNR č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a podle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, a podle článku II. odst. 1 zákona SNR č. 50/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky, výnos č. V-7/88 ze dne 7. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje výnos FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. V-6/88 o cenách sjednávaných dohodou, uveřejněný v Cenovém věstníku částka č. 14/1988, registrovaný v částce č. 10/1988 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989. Je uveřejněn v Cenovém věstníku částka č. 54/1988 z 28. prosince 1988 a lze do něj nahlédnout na krajských i okresních národních výborech, ministerstvu financí, cen a mezd ČSR, ministerstvu financí, cen a mezd SSR a na Federálním cenovém úřadě.

Přesunout nahoru