Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c47/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády:

- výnos č. 14/1988 ze dne 14. prosince 1988 o odměňování dělníků v Československém armádním filmu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 14/1988.

Dnem nabytí účinnosti tohoto výnosu se zrušují:

1. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 11. ledna 1984 čj. 5220-FS/5-1983 o odměňování dělníků v Československém armádním filmu (reg. v částce 20/1984 Sb.);

2. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 13. října 1986 čj. 12940-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 11. ledna 1984 čj. 5220-FS/5-1983 o odměňování dělníků v Československém armádním filmu (reg. v částce 6/1987 Sb.);

- výnos č. 21/1988 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 20/1982 Sb.), ve znění výnosu ze dne 15. března 1986 čj. 12176-FS/5-1986 (reg. v částce 11/1986 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 21/1988;

- výnos č. 22/1988 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 25. listopadu 1985 čj. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 6/1987 Sb.), ve znění výnosu č. 5/1988 ze dne 1. června 1988. (reg. v částce 17/1988 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 22/1988;

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot:

- výnos č. 15/1988 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 6. ledna 1986 čj. 3060-FS/5-1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 11/1986 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1987 ze dne 30. prosince 1987 (reg. v částce 1/1988 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 15/1988.

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru