Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c44/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 44/1988
Platnost od 23.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky,

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva výnos zo 4. novembra 1988 č. SD-4021/1988-4, ktorým sa dopĺňa úprava z 1. júla 1982 č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva v znení úpravy z 3. apríla 1986 č. SD-1638/1986-4 a výnosu z 10. septembra 1987 č. SD-3137/1987-4.

Výnosom sa dopĺňa príloha č. 1 oddiel A uvedenej úpravy bodom 9 o fyzickej ochrane objektov a oddiel B bodom 6 o fyzickej ochrane objektov v organizáciách s osobitnými nárokmi na stráženie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1989. Bude uverejnený v Dopravnom spravodajcovi; možno doňho nahliadnuť na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.

Přesunout nahoru