Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c41/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 41/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo výstavby a stavebnictví České socialistické republiky

vydalo:

1. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1988 ze dne 22. dubna 1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1987 ze dne 21. června 1987.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. května 1988, se vztahuje na pracovníky organizací v působnosti ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR a na pracovníky organizací místního stavebnictví řízených národními výbory v ČSR. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR, částka 9-10/1988 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech.

2. podle § 176 odst. 4 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 2/1988 ze dne 28. dubna 1988 o stanovení funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. června 1988, se vztahuje na pracovníky organizací v působnosti ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR a na pracovníky organizací místního stavebnictví řízených národními výbory v ČSR. Výnosem byly zrušeny směrnice ministerstva stavebnictví ČSR č. 1/1976 ze dne 21. 1. 1986 o stanovení funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti, registrované v částce 2/1976 Sb.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR, částka 11-12/1988 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech.

Přesunout nahoru