Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c4/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1988
Platnost od 24.03.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 01.04.2002 (72/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky, Českou odborovou radou a českým výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 11. 1. 1988 čj. 71/1988 o důlní degazaci. Tento bezpečnostní předpis platí pro uhelné doly, na nichž se provádí důlní degazace. Výnosem se zrušuje bezpečnostní předpis Ústředního báňského úřadu čj. 4000/1965 ze dne 15. května 1965 o důlní degazaci, registrovaný v částce 36/1965 Sb. a výnos Českého báňského úřadu čj. 6400/1973 ze dne 12. listopadu 1973 o důlní degazaci.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988; bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR a lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a na Obvodním báňském úřadě v Ostravě.

Český báňský úřad vydal podle § 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, výnos č. 1/1991 ze dne 1. 11. 1991, kterým se mění výnos Českého báňského úřadu č. 1/1988 o důlní degazaci. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadě v Praze a na všech obvodních báňských úřadech. Tímto výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci, t.j. středních článků řízení. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 11. 1. 1988 č. j. 71/1988 o důlní degazaci, se mění takto:

V § 4 odst. 5, § 18 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 24 odst. 1 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "závodní dolu".

Přesunout nahoru